O škole

Nakoukněte pod střechu do naší školy

O škole

Základní škola v obci Dřísy má více než třísetletou tradici, první zmínka o vzdělávací instituci v naší obci pochází z roku 1694. Během historie zažívala škola své vzestupy i pády...

Dnes jsme plně organizovanou školou s prvním stupněm, kterou navštěvují děti ze Dřís, Borku, Lhoty, Konětop a Křenku. Nabízíme téměř domácí prostředí, respektujeme individuální odlišnosti žáků a snažíme se je připravit na život nejen během vyučování, ale také v rámci volnočasových aktivit, které pro ně organizujeme v odpoledních hodinách. 

Náš cíl

Našim cílem je provést žáky prvními roky školního vzdělávání tak, aby na maximum rozvinuli svůj potenciál, uměli se samostatně rozhodovat, myslet v souvislostech a respektovat ostatní.  Dbáme na rozvoji sounáležitosti k místu, ze kterého člověk pochází. Proto je řada aktivit školy spojena s aktivitami obce.

O tom, zda se nám daří cíle naplňovat svědčí mimo jiné i skutečnost, že od školního roku 2014/2015 vzrostl počet našich žáků téměř dvojnásobně.

About us

Kalendář akcí ZŠ

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nadcházející akce ZŠ

Žádné události

ČÍSLA NELŽOU

Jedna škola, jeden tým, jedna velká rodina...

ROK ZALOŽENÍ
0
POČET ŽÁKŮ
0
KAPACITA ŠKOLY
0
+
POČET TŘÍD
0
+
KAPACITA DRUŽINY
0
+
POČET PEDAGOGŮ
0
+

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Vybavení školy

K využívaným prostorám patří školní budova s tělocvičnou a jídelnou, hřiště a zahrada. Vnitřní výukové prostory tvoří 5 učeben (z toho 1 počítačová učebna ), tělocvična a místnost pro školní družinu. Školní družina využívá pro svoji odpolední činnost také učebnu s počítači a knihovnou. Prostory mateřské školy mají 2 samostatné vchody a vlastní hygienické zázemí.

Učebny jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním školním nábytkem. Důraz je kladen nejen na jejich estetickou úroveň, technické a funkční vybavení či bezpečnost, ale také na vytvoření dostatečně tvůrčího a podnětného prostředí. Počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí, včetně propojení na internet jsou k dispozici všem žákům.V roce 2012 - 2015 byly interaktivními tabulemi vybaveny všechny třídy. Do MŠ, ŠD a V. třídy byly instalovány interaktivní televize s androidem. V roce 2015 se škola zapojila do programu Digitalizace škol, učitelé ZŠ i MŠ se připravovali na práci s tablety, kterými je v součastnosti vybavena jedna třída. V první třídě ve školním roce 2015/ 2016 přibyla další interaktivní televize, která ve spojení s tablety zefektivnila výuku .Využití  ICT je součástí běžné výuky. Škola má rovněž ke své potřebě kvalitní kopírku. Je dobře vybavena také učebnicemi, učebními pomůckami a výukovým SW. Pro práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna s dětskou, naučnou i odbornou literaturou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány.

K výuce hudební výchovy slouží kromě drobných hudebních nástrojů také pianino a keyboard. Pro výuku výtvarné výchovy má škola k dispozici vlastní keramickou pec.

Tělocvična je vybudovaná z původní učebny, má kryté osvětlení a nová plastová okna opatřená ochrannými sítěmi. Není dostatečně vybavena sportovním nářadím potřebným k naplňování požadavků tělesné výchovy. Je vybavena základním sportovním náčiním (míče, švihadla) a jednoduchým nářadím (žebřiny, lavičky, žíněnky). Výuka tělesné výchovy probíhá za příznivého počasí na víceúčelovém hřišti, které náleží zřizovateli školy.
Pro žáky i pracovníky školy je k dispozici odpovídající hygienické zázemí (šatní skřínky, sociální zařízení, odpočivné koutky, zahrada). 
Za příznivého počasí jsou dětem nabízeny k odpočinku, hrám a relaxaci také prostory hřiště a školní zahrady s prolézačkami a altánem, který slouží také jako venkovní učebna.
    
Škola podporuje zdravý životní styl, ke kterému patří i pravidelný pitný režim, je přihlášena do projektu Ovoce do škol. Ve školním roce 2015 / 2016 se ZŠ i MŠ přihlásily do mezinárodního programu Ekoškol.
Prostory školní družiny jsou přizpůsobeny potřebám mimoškolních činností a relaxace žáků. Ke svým aktivitám školní družina využívá také prostory tělocvičny, počítačové učebny s knihovnou a zahradu s hřištěm. Školní družina zajišťuje provoz od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Škola nabízí různé volnočasové aktivity. Chceme u žáků rozvíjet dovednost efektivního využívání volného času, pohybové návyky a aktivitu. Náplň kroužků vychází ze zájmu žáka. Pracuje zde kroužek šikovné ruce, sportovně-atletický kroužek, kroužek informatiky.

Škola má svou vlastní kuchyň, která prošla o letních prázdninách v r. 2019 celkovou rekonstrukcí, tak, aby splňovala odpovídající hygienické normy. Ve školní jídelně se stravují děti z mateřské školy, žáci základní školy, zaměstnanci školy, děti z mateřské školy v Konětopech a dětské skupiny ve Křenku a Lhotě, do povolené kapacity jsou vydávány obědy také veřejnosti. V důsledku zvyšujícího se zájmu bylo potřeba kapacitu školní kuchyně navýšit.

 • plně organizovaná škola s pěti postupnými ročníky
 • klidné rodinné prostředí
 • sdružuje mateřskou, základní školu, školní družinu a školní jídelnu
 • kapacita ZŠ 120 žáků, MŠ 48 dětí
 • vybavení - interaktivní tabule, interaktivní televize, data projektory, počítače, tablety, keramická pec
 • venkovní učebna
 • školní zahrada nejen na hraní, ale i k užitku
 • žákovská knihovna

Motto: „Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“

H. Spencer

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

 • dummy +420 326 971 119 (škola)

 • dummy +420 702 057 838 (škola)

 • dummy +420 603 214 729 (školka)

 • dummy reditelka@zsdrisy.cz

logo bakalari

 

 

Search