Družina

Provozní doba

Provozní doba

Provoz školní družiny:
 
  • V pracovní den:
   • Ranní družina (před vyučováním):
     • 6:30 – 7:30 hodin

  • Odpolední družina (po vyučování):
     • 11:20 - 16:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů nebo tehdy, když jsou organizovány různé akce.
Mateřská škola

Platby

 • Poplatek za družinu je hrazen měsíčně a je stanoven vždy na celý školní rok (viz příloha). 
 • Hradí se vždy následující měsíc předem. 
 • Ve své mobilní aplikaci nebo na webových stránkách strava.cz je každý měsíc načten předpis této částky.
 • Tato částka se načítá vždy po 15. - 20. dni a načítá se do mínusu. 
 • Poplatek se hradí společně se stravným na následující měsíc.
Stanovení úplaty za ŠD

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

 • dummy +420 326 971 119 (škola)

 • dummy +420 702 057 838 (škola)

 • dummy +420 603 214 729 (školka)

 • dummy reditelka@zsdrisy.cz

logo bakalari

 

 

Search