Mateřská škola

Mateřská škola je součástí základní školy pro 1. stupeň ve Dřísech.

Příjem dětí

Přijímání dětí do mateřské školy: 
 

Přijímány jsou děti zpravidla ve věku od 3 - 6 let.

Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém. Při zápisu je nutná řádně vyplněná "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" a „Evidenční list dítěte“. Zákonný zástupce tento list řádně vyplní a nechá jej potvrdit u dětského lékaře. Děti jsou přijímány ředitelkou ZŠ a MŠ Dřísy dle „Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy ve Dřísech s vědomím zřizovatele školy OÚ Dřísy.

Povinné předškolní vzdělávání Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v období od 2. května do 16. května, přesné datum je včas uveřejněno na www stránkách a vývěskách školy a zřizovatele.

Podrobnější informace naleznete ve Školním řádu MŠ.

Mateřská škola

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

  • dummy +420 326 971 119 (škola)

  • dummy +420 702 057 838 (škola)

  • dummy +420 603 214 729 (školka)

  • dummy reditelka@zsdrisy.cz

logo bakalari

 

 

Search