Družina

Příjem dětí do družiny

Příjem dětí

Přijímání účastníků do školní družiny: 
 
Účastníka přihlašuje do školní družiny jeho zákonný zástupce - v den zahájení nového školního roku. Do školní družiny může být účastník přihlášen během celého školního roku. O přijetí účastníka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Při nástupu účastníka do ŠD vyplní zákonní zástupci Zápisní lístek do ŠD, na kterém uvedou důležité informace pro vychovatelku o účastníkovi. Zároveň konkretizují rozsah docházky do ŠD (způsob odchodů účastníka ze ŠD).
 
Na základě písemné žádosti zákonných zástupců o vyřazení účastníka, může účastník ukončit docházku do ŠD v průběhu celého školního roku. Účastníci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných účastníků se během dne mění, odcházejí domů nebo do zájmových kroužků. Tato skutečnost je zohledněna na začátku školního roku při sestavování provozu jednotlivých oddělení.
 
Účastníci v oddělení s kratším provozem jsou převedeni do oddělení s provozem do 16:00 hodin. Při příchodu a odchodu do ŠD si oděv a obuv účastníci odkládají do školní šatny. 
 
Mateřská škola
 
 
Počet oddělení: podle počtu účastníků přihlášených k docházce do školní družiny. 

      • Věk účastníků: 6 – 11 let (1. – 5. třída) 
 
Počet vychovatelek: podle počtu otevřených oddělení školní družiny.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

  • dummy +420 326 971 119 (škola)

  • dummy +420 702 057 838 (škola)

  • dummy +420 603 214 729 (školka)

  • dummy reditelka@zsdrisy.cz

logo bakalari

 

 

Search