Šablony II

Šablony II V rámci výzvy č.02-18-063 z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání jsme se zapojili do projektu Šablony II. Na období let 2019-2021 může být škole poskytnuta dotace ve výši až 1.005.130,-Kč. V rámci této výzvy se u žáků zaměříme na rozvoj kompetencí v oblasti podpory kariérového poradenství, rozvoj vědecko-technických a environmentálních kompetencí, práci s digitálními technologiemi a rozvoj matematické pregramotnosti u dětí z MŠ. Zorganizujeme několik projektových dnů ve škole i mimo školu, pedagogové se budou vzdělávat v rámci kurzů DVPP, budou sdílet své zkušenosti v rámci naší školy i s pedagogy z jiných škol.

 

 EU MSMT1   EU MSMT2 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

  • dummy +420 326 971 119

  • dummy +420 702 057 838

  • dummy reditelka@zsdrisy.cz

investice do rozvoje vzdelani

program podpory dotaci skol

logo tereza         www.kybersikana.eu

Search