Orgány školy‎ > ‎

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA – NOVÉ SLOŽENÍ – VÝSLEDKY VOLEB

Dne 8. ledna 2015 se uskutečnily volby do Školské rady, která bude pracovat v následujícím složení:

a/ za zákonné zástupce byly zvoleny: p. Krejzarová, p. Budinová,

b/ pedagogické pracovníky budou zastupovat: p. Chalupová, p. Kubelková,

c/ za zřizovatele byly jmenovány: p. Podhorová, p. Zlatohlávková.

 

Dne 15. 1. 2015 proběhla volba předsedy Školské rady. Novou předsedkyní je p. Zlatohlávková.

                                                                                                                     Mgr. Ivana Vávrová

                                                                                                                    ředitelka ZŠ a MŠ DřísyDne 18.4.2013 proběhla při třídních schůzkách volba nového člena. Z důvodu pracovní vytíženosti paní R. Košové a její ukončení činnosti ve školské radě, proběhly volby. Z řad rodičů byly navrženy: p. Holečková, p.Nováková,p. Ruttová. Z těchto navržených si rodiče zvolili paní Holečkovou s 12 hlasy. Na druhém místě se umístila paní Nováková s počtem 10 hlasů a na třetím místě paní Ruttová s počtem 5 hlasů. LB

 
 
 
Školská rada – 2.schůzka
Dne 25. března 2013 se od 17.00 hod. konala schůzka školské rady. Svolána byla proto, aby zástupci rady byli seznámeni s výsledky šetření mimořádné kontroly ČŠI, která proběhla na naší škole dne 21. 3. 2013.
Na jednání byla pozvána i paní ředitelka ZŠ a MŠ Dřísy - Mgr. Ivana Vávrová, která pozvání přijala. Všechny přítomné seznámila se zápisem z jednání, který byl ČŠI vyhotoven. K jednotlivým šetřeným bodům podala vysvětlení a zároveň školskou radu seznámila se svými následnými opatřeními.
Dalším bodem jednání byla školní družina. Škola by chtěla tento prostor zrekonstruovat (vymalovat, vybavit novým nábytkem).
Závěrečný bod se týkal ŠVP na ZŠ Dřísy. Školská rada vzala na vědomí, že se ŠVP bude v některých bodech měnit a nový školní rok by měl již začít s pozměněným ŠVP.
 
Školská rada -1. schůzka
Dne 10.10.2012 byla prvně svolána Školská rada. V letošním školním roce bude pracovat ve složení: L.Bártová (předsedkyně), D.Chalupová,
M.Budinová,R. Košová, Ing. I.Pschera, J. Šťastný. Byl schválen Školní řád,který bude vyvěšen na webových stránkách a nástěnce u hlavního vchodu.Dále bude dostupný v ředitelně školy. Byla schválena i výroční zpráva. Na jednání byla pozvána ředitelka školy.  IV

 
ĉ
Ivana Vávrová,
29. 10. 2012 10:05
Comments