Orgány školy‎ > ‎

KRPŠ


Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy pořádá
PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
Chtěli bychom Vás touto cestou poprosit, zda byste nám mohli pro tento účel darovat pro Vás již nepotřebné:
· DĚTSKÉ OBLEČENÍ (trička, tepláky, mikiny, atd.)
· HRAČKY, KNÍŽKY, DĚTSKÉ POTŘEBY
· SPORTOVNÍ POTŘEBY – kola, odrážedla, kolečkové brusle, zimní brusle, lyže, přeskáče, helmy apod. (možno do komise)
Oblečení a ostatní věci můžete nosit do 31. 10. 2017 do školní družiny.
Jako vždy putuje celý výtěžek dětem z místní školy a školky.
                                                                                  Předem moc děkujeme  maminky z KRPŠ


KRPŠ DĚKUJE

Děkujeme všem pomocníkům při vánočním jarmarku, počínaje dětmi a paní učitelkami, které společně vyrobili nádherné vánoční výrobky, přes maminky a přátelé, které věnovali cukroví nebo s námi přímo pekli a konče obětavými prodávajícími ( paní Budinové, Zelenkové + jejich dcerám a paní Mališkové ), které ani v chladném počasí neopustil úsměv a optimismus a s radostí se věnovaly našim drahým zákazníkům. Těm zasíláme zvláštní poděkování, neodradil je ani déšť ani chladný vítr a svou štědrostí přispěli na konto KRPŠ (  tedy dětem ze ZŠ  a MŠ ) sumou 8 140,- Kč.  A ještě jedno poděkování pro rodiče Nelinky Pšeničkové za darování nádherného adventního věnce. Dojalo nás to !!!  Děkujeme a přejeme krásné, klidné vánoce a v novém roce jen to nejlepší.  Za KRPŠ Lenka Klementová

 

DODATEČNĚ DĚKUJEME maminkám pomáhajícím při říjnovém bazárku ( paní Novákové, Bystré, Budinové, Tesařové, Mališkové, Krbcové, Krejzarové, Zubalíkové …) a dalším dobrým duším, které věnovaly svůj čas této akci. Pro úplnost dodávám, že výdělek byl 4673,- Kč. Děkujeme z celého srdce nakupujícím, bez nich by byla naše práce zbytečná.  Prosím, promiňte mi opožděné poděkování. L.K.

 


KRPŠ – POZVÁNKA NA SCHŮZI
Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na schůzi KRPŠ (Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy ), která se koná ve čtvrtek
15.10.2015, od 18:00 hodin ve školní družině.
KRPŠ funguje od roku 2012 a přispívá na různé školní a školkové akce ( hory, školka v přírodě, výlety,
školní pomůcky či hračky … ). Peníze získáváme z akcí, které sami pořádáme, např. Bazárek dětského
oblečení, vánoční či velikonoční jarmark. Členy jsou rodiče dětí navštěvující dřískou ZŠ nebo MŠ a
pracují zcela dobrovolně a zdarma. Členský příspěvek je 100,- / školní rok. Ve školním roce 2014-
2015 jsme přispěli: 2500,- Kč na zimní ozdravný pobyt /2500,- na výlet MŠ za Indiány / 3000,- Kč MŠ
na loučení s předškoláky /2400- Kč na ubytování soutěžní dvojice a pedagogický doprovod ve
zdravotní soutěži Helpík 2015 v celorepublikovém kole. V předešlém roce jsme i díky štědrému
sponzorskému daru pomohli financovat interaktivní systém v MŠ a školní družině částkou 35000,-
Kč. Budeme moc rádi, když nás podpoříte ať už osobně zapojením do našich akcí nebo finančně, dle
vašeho uvážení. V případě zájmu budou na schůzi k nahlédnutí bankovní výpisy a daňová přiznání za
celou dobu existence tohoto sdružení. Těšíme se na vás… Za KRPŠ, Lenka Klementová - předsedkyně

at. Přijďte na schůzi a rozhodněte se, zda v tom pojedete s námi... Těšíme se na naše setkání
                                                                                           Za KRPŠ, Lenka Klementová - předsedkyněKRPŠ DĚKUJE

V sobotu 29.11.2014 proběhlo u obecního úřadu Rozsvícení vánočního stromečku. Vystupovaly zde děti z naší školy a školky s krásnými básničkami a koledami.
Maminky z KRPŠ, jako každý rok, prodávaly jejich výrobky s vánoční tématikou. Díky úžasným nakupujícím se podařilo obchod zcela vyprodat a vydělat tak, společně s prodejem občerstvení, úctyhodných 8500,- Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste ocenili dětskou kreativitu a zakoupili krásné dárečky.
Dále děkujeme ochotným členům KRPŠ za pomoc při pořádání jarmarku, paní učitelkám a dětem za jejich šikovné ručičky a krásné nápady.
Krásné Vánoce plné pohody a zdraví přeje KRPŠ.

Zápis ze schůzky KRPŠ dne 26.9.2014

 Účastníci - paní Klementová, Bystrá, Andělová, Krejzarová, Tesařová.

 Body jednání:

     1)      úhrada členských příspěvků na rok 2014/2015

 -         členský příspěvek ve výši 100,-Kč je nutno uhradit do 15.10.2014

 -         členové, kteří příspěvek neuhradí, budou dle platných stanov z klubu vyřazeni

 -         příspěvky vybírá paní Klementová – je přítomna ve všední dny ve školce  či škole

2)    stanovení třídních důvěrníků – výbor KRPŠ

 

-         první třída – paní Košová a Budinová

-         druhá třída – paní Krejzarová, Vladyková a Holečková

-         třetí třída – pan Mališka

-         čtvrtá třída – Paní Klementová, Bystrá a Tesařová

-         pátá třída – paní Ruttová

-         MŠ – paní Andělová

 

-         z důvodu přestupu dětí do jiných škol byly z výboru vyřazeny paní Vodičková a Plotnárková

 

      3)   plán aktivit

-      podzimní bazárek – z důvodu již naplánovaných jiných akcí na listopad (pečení cukroví, vánoční jarmark) se konat nebude

 -      výrobky z korálků, které se budou prodávat na vánočním jarmarku – zajistí paní Bystrá,     Budinová a Holečková

 

-      vánoční pečení 22.11.2014 – prosíme o nahlášení účasti spolu s předpokládaným druhem cukroví paní Klementové (abychom předešli většímu množství jednoho druhu a každý si mohl vybrat to svoje oblíbenéJ) nejpozději do konce října. Samozřejmě je opět možné přinést hotové výrobky a to do 22.11.2014 do 10 hodin do školy.

 

-      vánoční jarmark 29.11.2014 (předpokládaný termín, přesný termín bude upřesněn obecním úřadem)  - je potřeba dobrovolníků, kteří tuto akci zajistí. Jedná se minimálně o dva lidi do stánku k prodeji výrobků a dva lidi k občerstvení ( párek v rohlíku, pitíčka, atd.). Účast prosím nahlašte také paní Klementové nejpozději do konce října.

 

-      jarní bazárek – navrhujeme tuto akci uspořádat jako víkendovou v prostorách hasičárny a spojit ji s výstavou prací dětí ze ZŠ a MŠ.

 

 

 Další fungování klubu bude závislé na tom, jestli budeme schopni zajistit akce naplánované do konce roku. I přes nízkou účast na páteční schůzce doufáme, že se všichni na podzimní a zimní akce těšíte a rádi se všech zúčastníte JJJ.

         

 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze KRPŠ ze dne 13.9.2013

Přítomno 12 členů KRPŠ

Body jednání
  1. Úhrada členských příspěvků na školní rok 2013/2014 ve výši 100 Kč.


  1. Hlasování o příspěvku 1500Kč na didaktické pomůcky pro školní družinu.

Schváleno jednohlasně.


    

3.   Plánované aktivity do konce roku 2013


    1. PODZIMNÍ BAZÁREK

Prodej ošacení, bot, lyží, vybavení na lyže  a dalšího. Možnost i komisního prodeje.

Předpokládaný termín 19.10. 2013

Tentokrát organizaci zajišťují maminky z Konětop.


    1. PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

                        Cukroví je určeno k prodeji na vánočním jarmarku.

Termín 23.11.2013

Organizace se ujala paní Alena Chlapcová.

           

    1. VÁNOČNÍ JARMARK

                         Termín bude upřesněn OU Dřísy.

    Zajišt´uje paní Romana Tesařová.

    KRPŠ bude prodávat napečené cukroví, výrobky dětí ze ZŠ a MŠ Dřísy,

    výrobky z korálků, párky v rohlíku,….

    Prodej párků v rohlíku zajistí paní Marcela Bolardová a paní  Markéta           

    Poláková.


4.    Hlasování o pořádání drakiády


Hlasováním jednohlasně zamítnuto. Organizace přenechána OU Dřísy.5.   Seznámení s anonymním dopisem, který byl vložen do schránky důvěry 11.9.2013.                                                                         

           Jelikož se dopis zaměřuje na ZŠ Dřísy a nikoliv na KRPŠ,  byl přečten  bez  diskuse.
Zápis zhotoven dne 14.9.2013

Za správnost zodpovídá  Hana Bystrá


 
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KRPŠ ze dne 6.6.2013 přidáno: před minutou12. 6. 2013 0:38, autor: Ivana Vávrová
 Body jednání: *    hlasování o funkci předsedy na následující rok
  • hlasování o finančním příspěvku pro MŠ  

  • zhodnocení dosavadní činnosti KRPŠ + hospodaření KRPŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor klubu se stává z 12 členů, přítomno bylo 8 členů.   Jeden člen svou nepřítomnost omluvil mailem a k jednotlivým bodům hlasování se vyjádřil písemně ve smyslu  PRO k bodu 1. a PRO k bodu 2.  Jeho mail je přílohou tohoto zápisu a na jeho hlasování byl brán zřetel. V hlasovacích bodech tedy vycházela předsedkyně z počtu 9-ti hlasujících.


bod 1.


 


Do funkce předsedy KRPŠ potvrzena paní Lenka Klementová a to následovně:

PRO – 8x         PROTI  - 0            ZDRŽEL SE – 1
Návrh byl schválen
bod 2.
Mateřská škola požádala o finanční příspěvek 3000,- Kč. Peníze jsou určeny na dárky pro 16 odcházejících předškoláků.
PRO – 9x         PROTI  - 0             ZDRŽEL SE – 0
Návrh byl schválen.                 Peníze budou nejpozději 10.6.2013 převedeny na účet školy.

Hodnocení práce KRPŠ + hospodaření KRPŠ

KRPŠ funguje od října roku 2012. Od této doby jsme se prezentovali na následujících akcích:

Výroba náušnic * podzimní bazárek * vánoční jarmark * velikonoční jarmark *

jarní bazárek * organizace výletu do Divadla Hybernia na muzikál Mary Poppins *


Všechny jmenované akce se nám vydařily, radost jsme měli my i naši „zákazníci“. Velký dík posíláme dětem do školky a do školy za jejich výrobky, paní učitelkám, které dětem pomáhaly, vedení školy za mediální  podporu a poskytnutí zázemí a samozřejmě nakupujícím.

Výdělek celkem  …………………………………………………………….33 600,- Kč.  

Příspěvek škole a školce celkem  …………………………………………. 19 000,- Kč.


Na závěr děkuji všem aktivním členům klubu za jejich vytrvalou pomoc a věnování osobního času pro práci v našem sdružení.    RÁDI UVÍTÁME NOVÉ ČLENY

Zápis zpracovala a za jeho správnost zodpovídá: Lenka Klementová

Dne: 7.6.2013

đ
Přidat soubory

Zápis z jednání  výboru KRPŠ ze dne 13.5.2013

Jednání probíhalo prostřednictvím  mailů a zúčastnili se ho všichni členové výboru klubu a týkalo se jediného bodu – odhlasování příspěvku pro aktivity ZŠ – viz. popis níže.

 BOD 1 – schválení finančního příspěvku pro ZŠ

Na  základě žádosti vedení ZŠ Dřísy o přidělení finančního příspěvku na reprezentaci dívčího týmu ve zdravotnické soutěži HELPÍK  - celorepublikové kolo proběhne dne 25.5.2013 a na odměny družstev na školní olympiádě plánované na 29.5.2013 hlasoval výbor KRPŠ takto:

 

HELPÍK – 2000,- Kč  reprezentativní úbor + upomínkový předmět pro soutěžící , případně úhrada                                              noclehu a stravy, dle zůstatku

 OLYMPIÁDA1000,-Kč   - medaile, pohár, dort

 Hlasování:                      PRO: 12                          PROTI:  0                                   ZDRŽEL SE:  0            

NÁVRH BYL  SCHVÁLEN JEDNOMYSLNĚ.

 

Info předsedkyně KRPŠ:

Dne 15.5.2013 byly peníze zaslány na účet ZŠ Dřísy.   

Stav účtu k 17.5.2013 – po odpisu platby = 16 648,- Kč.

 Zápis pořízen dne 17.5.2012.
Za správnost  zodpovídá  Klementová Lenka, předsedkyně KRPŠ

 

 

Zápis ze schůze 11.3.2013

KRPŠ – schůze dne 11.3.2013 , 18:00 – 18:20 hod.
Počet účastníků: 10 / Tématem byly akce plánované do května 2013
BŘEZEN
KURZ UBOUSKOVÉ TECHNIKY – 16.3.2013 od 14:00 – ŠD Dřísy
Pro malý zájem ( přihlásili se 3 zájemci ) se akce z ekonomických důvodů zrušila. – oznámeno prostřednictvím www.zsdrisy.cz a vyvěšení na dveřích školy a nástěnce v MŠ.
VELIKONOČNÍ JARMARK - 30.3.2013 od 13:00
Prodej: *výrobků dětí z MŠ a ZŠ *petrklíčů s ozdobnými zápichy od dětí - zajistí L. Klementová *naušnic – zajistí L. Klementová *párky v rohlíku – zajišťuje komplet M. Bolardová a M. Poláková ( cca 50 ks ) – přístroje zapůjčí M. Budinová, L. Bártová ??? – vznesu dotaz a případně M. Mališka

Alex Vladyková se nabídla, že upeče něco, co by mohly dozdobit děti v MŠ a také by se toto nabídlo k prodeji J Detaily si dojedná Alex s paní učitelkami osobně .
DUBEN
BAZÁREK – Jaro 2013 - 20.4.2013 od 14:00 do 17:00 hodin – tělocvična ZŠ Dřísy
Tisk letáčků – R. Tesařová, L. Klementová, H. Bystrá - cca 300 ks
Roznesení do schránek cca týden před bazárkem
*Dřísy = v OBECNÍM LETÁČKU + větší letáky do místních obchodů potravin a na vývěsku u OÚ, škole a školce
*OVČÁRY + NEDOMICE = větší leták do obchodů potravin – L. Klementová
*KONĚTOPY do schránek = M. Holečková v rámci ozdravné procházky s kočárkem J
PŘÍPRAVA TĚLOCVIČNY - 19.4. od 17:00 - dobrovolníci vítáni J !!!
- Je potřeba nanosit lavice a oblečení a to i rozvěsit , rozložit
- Přístup do školy nám umožní paní Chalupová, v případně problému zajistí a oznámí změnu kompetentní osoby…J
ÚKLID bude 20.4.po 17:00 – dobrovolníkům předem děkuji
KVĚTEN
Zpracuji nabídku pana Řeháka – PŘÍRODOVĚDNÉ BÁDÁNÍ S MIKROSKOPEM aneb jak se mají broučci na Cecemíně
Bližší informace rozešlu mailem.
NABÍDKA PRO ŠKOLU: 31.5.2013 - výlet dětí ze ZŠ a MŠ
POLICIE ČR Praha-západ, Přední Kopanina - ukázka chytání zlodějů pomocí cvičených psů, pyrotechnické ukázky - děti aktivně zapojeny
NEZISKOVÁ AKCE – hradí se pouze doprava dle počtu dětí
Vedení školy zváží, zda je tato nabídka vyhovující především ohledně ceny. Termín nám byl určen přímo zástupcem kynologického oddělení POLICIE ČR, Praha-západ.
Paní ředitelka i paní zástupkyně jsou s touto nabídkou a podmínkami již seznámeny. Čekáme na vyjádření.

(Vyjádření vedení:tato nabídka podstoupena MŠ a 1.+ 2.TŘ.,3.-5.TŘ. má již naplánovány jiné akce-Helpík,Praha,výlet do Milovic)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Členky KRPŠ se budou podílet na šití sukýnek pro děvčata ZŠ, které budou využívány při různých kulturních akcích ( vítání občánků, školní vystoupení apod., MDŽ ) .
Zápis vyhotoven dne 15.3.2013               Zodpovídá: Lenka Klementová

 

 Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ze dne 8.11.2012 , 17:00 hodin
Jednání vedla jedna ze tří členek přípravného výboru - paní Klementová.
Přítomno 22 z 27 přihlášených členů.
Bod 1.
Ustanovení Výboru Klubu ve složení:
třídní důvěrníci, předseda, místopředseda, pokladník a revizní komise
seznam třídních důvěrníků:
1 třída: paní Kopejsková
pan Mališka
2. třída: paní Bystrá
paní Klementová
paní Tesařová
3. třída: paní Košová
paní Ruttová
4. třída: paní Budinová
paní Plotnárková
5. třída: paní Vodičková
MŠ: paní Krejzarová
paní Vladyková
předsedkyně: paní Klementová
místopředsedkyně: paní Bystrá
pokladník: paní Tesařová
revizní komise: paní Plotnárková
paní Košová
pan Mališka
Vedení Klubu zvoleno jednomyslně všemi členy Výboru.
Jménem Klubu jedná předsedkyně. V případě její nepřítomnosti jedná za Klub místopředsedkyně. Předsedkyně zařídí do 30ti dnů založení bankovního účtu.
Bod 2.
Určení a odhlasování výše členských příspěvků
Návrh 100,- Kč na jeden školní rok byl jednomyslně schválen

Členský příspěvek zaplacen 22 členy. Ostatní členové uhradí příspěvek dodatečně během měsíce listopadu.
Bod 3.
Připravované akce KRPŠ, rozdělení funkcí, dojednání pomoci při přípravách
A) BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ – 17.11. 2012 – 14:00 – 18:00 hod.
-přípravy tělocvičny již v pátek 16.11.2012 od 17:00 hodin
/ děkujeme všem, kteří přislíbili pomoc /
- bazárek proběhne následující den 17.11.2012 od 14:00
prodej zboží zajistí: paní Klementová, Tesařová, Vladyková
- úklid zboží po ukončení bazárku zajistí prodávající, případné pomoci od dalších členů se
nikdo nebrání
- otevření a zamčení školy zajistí paní Chalupová případně paní Bártová ( paní Ruttová)

- zboží, které se neprodá bude uskladněno a použito při dalším bazárku – uskladní
paní Klementová
KRPŠ DĚKUJE VŠEM DÁRCŮM OBLEČENÍ , HRAČEK A OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ, MOC SI TOHO VÁŽÍME! ! !
DÁLE DĚKUJE VŠEM ČLENKÁM, JEŽ SE ZAPOJILY DO TISKU A ROZNÁŠENÍ LETÁKŮ ! ! !

B) PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - 25.11.2012 – 8: 00 hod.
- sraz ve školní kuchyni v 8:00 hodin
- pomoc s přípravou těsta přislíbily:
- pí. Bolardová ( minilinecké ), pí.Bártová ( rafaelo ), pí. Podhorová ( pracny ), pí, Ruttová ( upeče doma pusinky ), pí. Vávrová ( rohlíčky s ořechy ), pí. Frajová ( kokosky ), pí. Holečková ( rohlíčky ) pí. Chlapcová ( košíčky ), pí. Vladyková ( upeče doma skořicové ), pí, Bystrá ( linecké nebo tatrankové koule )
- misky na cukroví zajistí pí. Klementová
- marmeládu (3x jahodovou) + moučkový cukr na obalení – pí. Klementová
- pečící papír zajistí pí. Frajová ( 2 role )
- pí. Ruttová proškolí pí. Bártovou s obsluhou trouby ve školní kuchyni
- každá účastnice přinese z domova formičky, vykrajovátka, váleček, prostě vše, co by se
mohlo hodit ( ať nám nic nechybí… )

C) ČERT A MIKULÁŠ - 5.12.2012
- ve škole i školce proběhne, formou dotazníku, průzkum o zájem či nezájem ze strany
rodičů / zajistí paní Bártová ve spolupráci s pí. uč. v MŠ /
- čerta a Mikuláše zajistí paní Chalupová

- finanční příspěvek od objednavatelů bude dobrovolný

D) VÁNOČNÍ JARMARK – 2.12.2012 – od 15:00 hod.
- prodej výrobků dětí z MŠ a ZŠ a náušnic vyrobených dětmi a rodiči při drakiádě – u stánku budou děti ze ZŠ spolu s pí. Tesařovou, Klementovou
- prodej občerstvení: párek v rohlíků , gril. klobásy a pitíčka : pí. Bolardová, pí. Poláková
- zajištění materiálu:
- tácky, ubrousky, rohlíky, párky - pí. Klementová
- chléb, hořčice, kečup – pí.Bolardová
- pitíčka – pí. Klementová a pí. Tesařová
- klobásy + gril – pí. Frajová
- stroj na přípravu párku v rohlíku – zapůjčí pí. Bártová + ????( chtělo by to ještě jeden,
kdo máte a můžete zapůjčit, bude to bezva )
doplnění 1. : máme 2 přístroje na výrobu párků v rohlíku

Rok 2013
E) DIVADÉLKO PRO DĚTI - plánováno na únor 2013 - fáze průzkumu
- zatím proběhne zjišťovací řízení ohledně ceny ochotnických spolků
- bude projednáno na příští schůzi výboru


F) KURZ UBROUSKOVÉ TECHNIKY – téma Velikonoce - plánováno na 16.3.2013
- kurz pořádá za KRPŠ pí. Klementová

Příští ( mimořádná ) schůze VÝBORU KRPŠ bude po Vánočním jarmarku – datum a místo bude upřesněno mailem a letákem na dveřích ZŠ a nástěnce v MŠ ).
Zápis ověřuje: pí. Bystrá pí. Tesařová

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy
I. Úvodní ustanovení
1. Název : Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy2. Sídlo: ZŠ a MŠ Dřísy, Dřísy 89, 277 14 Dřísy

3. Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Dřísy (  dále jen Klub ) je dobrovolným

    sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří mají zájem na výchově dětí a

    na zkvalitnění podmínkách ve škole, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

 4. Klub je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí.
     Hájí a prosazuje jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich  osobnosti   podmínky pro jejich plné uplatnění ve společnosti.
5. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.
    K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány  samosprávy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství  a   vzájemného respektování.

 

 

II. Cíle

1.Činnost Klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování rodiny a školy a na účinnou

    dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
2. Klub ke splnění těchto základních cílů:

 - seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich  

   vyřizování

- seznamuje rodiče a veřejnost s náměty, připomínkami a stížnostmi ze strany školy a podílí

   se na jejich vyřizování

- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při  

   zajišťování výchovné činnosti a zlepšení materiálních podmínek

- předkládá podněty a doporučení  ke koncepci výchovy a vzdělávání ve škole, k činnosti 

   zařízení předškolní a mimoškolní výchovy

- pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky

 

 III. Organizace

1.Individuálním členem Klubu se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se s  

   stanovami Klubu a uhradí schválený členský příspěvek.

2. Členství zaniká neuhrazením členského příspěvku na daný školní rok.

3. Člen má právo:

 - aktivně se podílet na každé činnosti organizace

- volit a být volen jako zástupce třídy, tj. třídní důvěrník, dále do Výboru Klubu a revizní

  komise

- vznášet své názory, náměty a připomínky

- osobně se účastnit projednávání svých návrhů

 4. Člen má povinnost:

 - dodržovat stanovy Klubu

- platit členský příspěvek

 

5. Kolektivním členem Klubu  může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která

    souhlasí se stanovami Klubu a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

 

 IV. Orgány

1. Orgánem Klubu je Výbor klubu, složený z volených zástupců tříd.

2. Výbor klubu si zvolí předsedu, místopředsedu, pokladníka revizní komisi, která je

    tříčlenná. Jménem Klubu jedná a podepisuje předseda Výboru, v době nepřítomnosti

    místopředseda.

3. Výbor řídí činnost Klubu, projednává všechny otázky v působnosti Klubu a zastupuje je

    vůči škole, orgánům samosprávy a jiným organizacím.

4. Výbor rozhoduje o změně stanov.

5. Jednání Výboru se může účastnit každý člen Klubu, který o to projeví zájem. Při

    projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor na jednání ředitele, popř. další

    zástupce školy.

6. Revizní komise dohlíží na výkon působnosti Výboru a hospodaření Klubu.

 7. K zabezpečení své činnosti a cílů může Klub vytvářet i další zájmová odborná seskupení

    dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity.

 8. Za člena Výboru, který z různých důvodů ukončí práci ve Výboru, lze kooptovat jiného

    člena Klubu, který bude schválen třídním kolektivem.

 
V. Hospodaření

1. Příjmy Klubu tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z různých akcí.

2. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení rozhoduje Výbor klubu.
3. O výši členského  příspěvku rozhoduje Výbor klubu.

 4. Příjmy a výdaje Klubu jsou evidovány v pokladní knize. Pokladník předkládá Výboru

    klubu zprávu o činnosti hospodaření Klubu.

 5. Kontrolu hospodaření provádí revizní komise jedenkrát za školní rok.  Zprávu předkládá

    Výboru klubu.

 6. V případě zániku Klubu přechází likvidační zůstatek do majetku ZŠ a MŠ Dřísy.

                                                                                                                                                 L.K.

 

Přihláška do Klubu rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy  (KRPŠ Dřísy)

 Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………….

 Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození: *…………………………………………………………………………………..……

 Telefon: ……………………………………………………………………………………………………….

 E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..….

 

Prohlášuji, že jsem seznámen/a se stanovami KRPŠ Dřísy a souhlasím s nimi.

 Datum: …………………….…………                                     Podpis: ………..……………………


Comments