O škole‎ > ‎EU - OP VK‎ > ‎

DUM - Český jazyk

1. třída

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

1

21.9.2012

VY_32_INOVACE_01

Samohlásky – 1.ročník

Š.Vejdělková

2

27.9.2012

VY_32_INOVACE_02

Skládání slov- 1.ročník

Š.Vejdělková

3

3.10.2012

VY_32_INOVACE_03

Podzim - 1.ročník

Š.Vejdělková

4

12.10.2012

VY_32_INOVACE_04

Strom – velká tiskací písmena -1.ročník

Š.Vejdělková

5

19.10.2012

VY_32_INOVACE_05

Písmena – 1.ročník Halloween - 1.ročník

Š.Vejdělková

6

30.10.2012

VY_32_INOVACE_06

Halloween - 1.ročník

Š.Vejdělková

7

9.11.2012

VY_32_INOVACE_07

Čtení s porozuměním- 1.ročník

Š.Vejdělková

8

13.11.2012

VY_32_INOVACE_08

Počáteční písmena - 1.ročník

Š.Vejdělková

9

23.11.2012

VY_32_INOVACE_09

Otázky a odpovědi-1.ročník

Š.Vejdělková

10

27.11 2012

VY_32_INOVACE_10

Hádanky - 1.ročník

Š.Vejdělková

11

5.12.2012

VY_32_INOVACE_11

Předvánoční čas - 1.ročník

Š.Vejdělková

12

7.12.2012

VY_32_INOVACE_12

Zima -1.ročník

Š.Vejdělková

13

13.12.2012

VY_32_INOVACE_13

Hry se slovy- 1.ročník

Š.Vejdělková

14

21.12.2012

VY_32_INOVACE_14

Vánoce - 1.ročník

Š.Vejdělková

15

8.1.2013

VY_32_INOVACE_15

Malá tiskací písmena - 1.ročník

Š.Vejdělková

16

15.1.2013

VY_32_INOVACE_16

Čteme malá tiskací písmena- 1.ročník

Š.Vejdělková

17

18.1.2013

VY_32_INOVACE_17

Zimní radovánky - 1.ročník

Š.Vejdělková

18

22.1.2013

 

VY_32_INOVACE_18

Hry s hádankou - 1.ročník

Š.Vejdělková

19

29.1.2013

VY_32_INOVACE_19

Pohádky - 1.ročník

Š.Vejdělková

20

31.1. 2013

VY_32_INOVACE_20

Čteme s porozuměním – Příroda kolem nás

Š.Vejdělková2. třída

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

1

14.9.

VY_32_INOVACE_21

Řazení vět – 2.ročník

Z.Uxová

2

21.9.

VY_32_INOVACE_22

Význam slov - 2.ročník

Z.Uxová

3

28.9.

VY_32_INOVACE_23

Vlastní jména – 2.ročník

Z.Uxová

4

5.10.

VY_32_INOVACE_24

Slabiky di, ti, ni / dy, ty, ny - 2.ročník

Z.Uxová

5

12.10.

VY_32_INOVACE_25

Slabiky dě, tě, ně - 2.ročník

Z.Uxová

6

19.10.

VY_32_INOVACE_26

Abeceda - 2.ročník

Z.Uxová

7

26.10.

VY_32_INOVACE_27

Druhy vět - 2.ročník

Z.Uxová

8

26.11.

VY_32_INOVACE_28

Slova opačná, souřadná, nadřazená a podřazená -2.ročník

Z.Uxová

9

30.11.

VY_32_INOVACE_29

Slabiky, hlásky ú /ů - 2.ročník

Z.Uxová

10

7.12.

VY_32_INOVACE_30

Měkké a tvrdé souhlásky - 2.ročník

Z.Uxová3. třída

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

11

10.10.

VY_32_INOVACE_31

Stavba slova -  3.ročník

Z.Uxová

12

17.10.

VY_32_INOVACE_32

Párové souhlásky -   3.ročník

Z.Uxová

13

21.11.

VY_32_INOVACE_33

Vlastní jména měst, obcí, hor a řek -  3.ročník

Z.Uxová

14

4.12.

VY_32_INOVACE_34

Vyjmenovaná slova po B -  3.ročník

Z.Uxová

15

16.1.

VY_32_INOVACE_35

Vyjmenovaná slova po L ­-  3.ročník

Z.Uxová4. třída

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

16

3.10.

VY_32_INOVACE_36

Pod. jména – skloňování  - 4.ročník

Z.Uxová

17

5.10.

VY_32_INOVACE_37

Rod podstatných jmen  - 4.ročník

Z.Uxová

18

24.10.

VY_32_INOVACE_38

Stavba slova- předpony, předložky  - 4.ročník

Z.Uxová

19

31.10.

VY_32_INOVACE_39

Předpony, pravopis ů /ú ­- 4.ročník

Z.Uxová

20

28.11.

VY_32_INOVACE_40

Vyjmenovaná slova - – 4.ročník

Z.Uxová5. třída

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

1

4.10.

VY_32_INOVACE_41

Slovo a význam: Slova nadřazená

Bc.D.Chalupová

2

8.10.

VY_32_INOVACE_42

Slovo a význam: Slova podřazená

Bc.D.Chalupová

3

11.10.

VY_32_INOVACE_43

Slovo a význam: Slova jednoznačná a mnohoznačná

Bc.D.Chalupová

4

15.10.

VY_32_INOVACE_44

Slovo a význam: Slova spisovná a nespisovná

Bc.D.Chalupová

5

17.10.

VY_32_INOVACE_45

Slovo a význam: Synonyma a antonyma

Bc.D.Chalupová

6

22.10.

VY_32_INOVACE_46

Stavba slova: Předpona, kořen, přípona

Bc.D.Chalupová

7

24.10.

VY_32_INOVACE_47

Předpony : Bez- / roz- / vz-

Bc.D.Chalupová

8

29.10.

VY_32_INOVACE_48

Předložky: S, SE / Z, ZE

Bc.D.Chalupová

9

31.10.

VY_32_INOVACE_49

Předpony : S-, Z-, / VZ-

Bc.D.Chalupová

10

5.11.

VY_32_INOVACE_50

Slovo a význam: Dělení slova na slabiky

Bc.D.Chalupová

11

6.11.

VY_32_INOVACE_51

Psaní skupin . Bje- , bě / vje- vě-

Bc.D.Chalupová

12

8.11.

VY_32_INOVACE_52

Psaní skupin : Mně - mě

Bc.D.Chalupová

13

12.11.

VY_32_INOVACE_53

Vyjmenovaná slova : b, l

Bc.D.Chalupová

14

15.11

VY_32_INOVACE_54

Vyjmenovaná slova : m,p

Bc.D.Chalupová

15

19.11.

VY_32_INOVACE_55

Vyjmenovaná slova : s, v, z

Bc.D.Chalupová

16

21.11.

VY_32_INOVACE_56

Vyjmenovaná slova

Bc.D.Chalupová

17

26.11.

VY_32_INOVACE_57

Druhy slov, slovní druhy

Bc.D.Chalupová

18

28.11.

VY_32_INOVACE_58

Podstatná jména - druhy

Bc.D.Chalupová

19

3.12.

VY_32_INOVACE_59

Podstatná jména – mluv. význam

Bc.D.Chalupová

20

6.12.

VY_32_INOVACE_60

Podstatná jména – skloňování r.muž.

Bc.D.Chalupová


Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:33
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:33
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:34
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:34
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:34
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:34
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:35
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:35
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:35
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:35
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:35
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:36
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:36
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:36
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:36
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:36
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:37
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:37
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:37
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:37
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:48
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:48
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:48
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:48
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:48
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:49
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:49
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:49
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:49
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:49
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:50
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:50
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:50
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:50
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:50
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:50
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:51
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:51
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:51
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:51
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:52
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:53
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:54
Ċ
Neznámý uživatel,
26. 5. 2013 10:54
Comments