O škole‎ > ‎EU - OP VK‎ > ‎

DUM - Anglický jazyk

I. sada – C

Seznam digitálních učebních materiálů - AJ

 

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

  1

 09.09.13

VY_32_INOVACE_121

Přítomný čas prostý

Bc. D. Chalupová

 

  2

 

11.09.13

VY_32_INOVACE_122

Významné svátky v anglicky mluvících zemích

Bc. D. Chalupová

  3

23.09.13

VY_32_INOVACE_123

Množné číslo podstatných jmen

Bc. D.Chalupová

  4

27.09.13

VY_32_INOVACE_124

Přítomný čas průběhový

Bc. D. Chalupová

 

  5

 

30.09.13

VY_32_INOVACE_125

Použití přítomného času prostého

Použití přítomného času průběhového

Bc. D. Chalupová

 6

03.10.13

VY_32_INOVACE_126

Přídavná jména – krátká, dlouhá

Bc. D.Chalupová

 7

07.10.13

VY_32_INOVACE_127

Stupňování přídavných jmen krátkých

Bc. D. Chalupová

 8

09.10.13

VY_32_INOVACE_128

Stupňování přídavných jmen - dlouhých

Bc. D.Chalupová

 

 9

 

21.10.13

VY_32_INOVACE_129

Měsíce, roční období, dny – správné použití předložek

Bc. D. Chalupová

10

04.11.13

VY_32_INOVACE_130

A/an/some

Bc. D. Chalupová

11

25.11.13

VY_32_INOVACE_131

My home (rozšíření slovní zásoby)

Bc. D. Chalupová

12

27.11.13

VY_32_INOVACE_132

UK – ČR: porovnání obou států

Bc. D. Chalupová

13

29.11.13

VY_32_INOVACE_133

Zaměstnání (rozšíření slovní zásoby)

Bc. D. Chalupová

14

02.12.13

VY_32_INOVACE_134

Zvířata - domácí (rozšíření slovní zásoby)

Bc. D. Chalupová

 

15

 

05.12.13

VY_32_INOVACE_135

Zvířata žijící v divočině (rozšíření slovní zásoby)

Bc. D. Chalupová

16

09.12.13

VY_32_INOVACE_136

Časové údaje

Bc. D. Chalupová

17

19.12.13

VY_32_INOVACE_137

Londýn – významné památky

Bc. D. Chalupová

 

18

 

13.01.14

VY_32_INOVACE_138

Minulý čas – sloveso být (věta oznamovací-kladná)

Bc. D. Chalupová

 

19

 

20.01.14

VY_32_INOVACE_139

Minulý čas – sloveso být (věta oznamovací-záporná)

Bc. D. Chalupová

 

20

 

24.01.14

VY_32_INOVACE_140

Sloveso být: přítomný a minulý čas (porovnání)

Bc. D. CHalupová

 

2. sada – C

Seznam digitálních učebních materiálů - AJ

 

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

1

05.09.13

VY_32_INOVACE_141

Zájmena osobní – podmětové tvary

Bc.D.Chalupová

2

12.09.13

VY_32_INOVACE_142

Zájmena ukazovací – this, that

Bc.D.Chalupová

3

16.09.13

VY_32_INOVACE_143

My Family (rozšiřující slovní zásoba)

Bc.D.Chalupová

4

30.09.13

VY_32_INOVACE_144

Sloveso: have got – věta oznamovací

Bc.D.Chalupová

5

03.10.13

VY_32_INOVACE_145

Sloveso: have got – věta tázací

Bc.D.Chalupová

6

07.10.13

VY_32_INOVACE_146

Sloveso: have got – plné i zkrácené tvary

Bc.D.Chalupová

7

14.10.13

VY_32_INOVACE_147

Číslovky: 1 – 20

Bc.D.Chalupová

8

21.10.13

VY_32_INOVACE_148

Sloveso: be – věta oznamovací

Bc.D.Chalupová

9

23.10.13

VY_32_INOVACE_149

Sloveso: be – věta tázací

Bc.D.Chalupová

10

24.10.13

VY_32_INOVACE_150

Sloveso: be – plné i zkrácené tvary

Bc.D.Chalupová

11

28.10.13

VY_32_INOVACE_151

Halloween

Bc.D.Chalupová

12

06.11.13

VY_32_INOVACE_152

Předložky – určení místa

Bc.D.Chalupová

13

11.11.13

VY_32_INOVACE_153

Podstatná jména – množné číslo

Bc.D.Chalupová

14

02.12.13

VY_32_INOVACE_154

Vazba: there is, there are

Bc.D.Chalupová

15

09.12.13

VY_32_INOVACE_155

Do you like? – vyjádření obliby a neobliby

Bc.D.Chalupová

16

16.12.13

VY_32_INOVACE_156

Christmas – zvyky ve Velké Británii

Bc.D.Chalupová

17

13.01.14

VY_32_INOVACE_157

Colours (rozšiřující slovní zásoba)

Bc.D.Chalupová

18

20.01.14

VY_32_INOVACE_158

Přivlastňovací pád

Bc.D.Chalupová

19

23.01.14

VY_32_INOVACE_159

CAN – věta oznamovací

Bc.D.Chalupová

20

27.01.14

VY_32_INOVACE_160

Sloveso:can – věta tázací, plný i zkrácený tvar

Bc.D.Chalupová

 

3. sada – C

Seznam digitálních učebních materiálů - AJ


 

P.č.

Datum vytvoření

Název materiálu

Popis materiálu

Jméno autora

1

09.09.13

VY_32_INOVACE_161

Pokyny-slovní zásoba

Bc.D.Chalupová

2

11.09.13

VY_32_INOVACE_162

Pozdravy

Bc.D.Chalupová

3

23.09.13

VY_32_INOVACE_163

School-slovní zásoba

Bc.D.Chalupová

4

30.09.13

VY_32_INOVACE_164

Colours-slovní zásoba

Bc.D.Chalupová

5

02.10.13

VY_32_INOVACE_165

Numbers: 1 – 12

Bc.D.Chalupová

6

07.10.13

VY_32_INOVACE_166

Osobní zájmena, zájmena přivlastňovací

Bc.D.Chalupová

7

14.10.13

VY_32_INOVACE_167

Sloveso být: věta oznamovací (kladná)

Bc.D.Chalupová

8

21.10.13

VY_32_INOVACE_168

Sloveso být – záporné tvary slovesa

Bc.D.Chalupová

9

04.11.13

VY_32_INOVACE_169

Věta oznamovací – slovní pořádek ve větě

Bc.D.Chalupová

10

11.11.13

VY_32_INOVACE_170

Člen neurčitý: a/an

Bc.D.Chalupová

11

13.11.13

VY_32_INOVACE_171

Věta tázací (sloveso být) – slovní pořádek

Bc.D.Chalupová

12

25.11.13

VY_32_INOVACE_172

Halloween, Den Díkůvzdání

Bc.D.Chalupová

13

02.12.13

VY_32_INOVACE_173

What´s the time?

Bc.D.Chalupová

14

09.12.13

VY_32_INOVACE_174

Family-slovní zásoba

Bc.D.Chalupová

15

16.12.13

VY_32_INOVACE_175

Christmas

Bc.D.Chalupová

16

13.01.14

VY_32_INOVACE_176

Množné číslo podstatných jmen

Bc.D.Chalupová

17

20.01.14

VY_32_INOVACE_177

Předložky: on, in

Bc.D.Chalupová

18

22.01.14

VY_32_INOVACE_178

Přivlastňovací pád

Bc.D.Chalupová

19

27.01.14

VY_32_INOVACE_179

Clothes-slovní zásoba

Bc.D.Chalupová

20

29.01.14

VY_32_INOVACE_180

My Head-slovní zásoba

Bc.D.Chalupová

 

Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:39
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:39
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:39
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:39
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:40
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:41
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:41
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:41
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:41
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:41
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:41
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:42
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:43
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:01
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 11:57
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:01
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:02
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:02
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:02
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:03
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:03
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:03
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:03
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:04
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:04
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:04
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:04
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:05
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:05
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:05
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:05
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:06
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:06
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:06
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:06
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:07
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:07
Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
20. 2. 2014 12:07
Comments