O škole‎ > ‎

Ekotým

Schůzka Ekotýmu – 30.10.2017

Ekotým je zpět!

Po prázdninové odmlce se opět sešel Ekotým v plné síle, a s ním spousty nových námětů i návrhů na zvelebení naší školní zahrádky. Společně tým zhodnotil připravenost zahrádky na zimu, domluvil se na další společné práci. A jaké? Nechte se překvapit, však sami brzy uvidíte…..!
Ve čtvrtek 8.6.2017 se opět sešel Ekotým. Děti pečlivě zkontrolovaly za zahrádce plnění úkolů z předešlých schůzek a zhodnotily, zda se zahrádka vyvíjí podle jejich představ a návrhů. Schůzka Ekotýmu byla poslední, neboť prázdniny již klepou na dveře!

Celý tým se bude těšit v novém školním roce na nové pomocníky a jejich další  nápady.

 Děkujeme všem účastníkům brigády, která proběhla  v neděli 28.5.2017,za jejich pomoc a nové nápady při úpravě školní zahrádky.

Všem přejeme krásné prázdniny!


Setkání ve čtvrtek 11.5.2017

Ve čtvrtek 6.4.2017 se opět sešel Ekotým. Děti zkontrolovaly plnění úkolů a  přispěly novými nápady.

Nejbližší akce Ekotýmu - sobota 29.4.2017 od 11.hod. na školní zahradě - Sbírka starých nepotřebných nádob využitelných  k osázení, případně i různých trvalek, letniček nebo přebytečných semen okrasných květin. Děti s rodiči nádoby osadí a společně vytvoří květinové zákoutí  u altánku. Předem moc děkujeme . 
Ve čtvrtek 9.3. 2017
se opět sešel Ekotým, tentokrát v novém složení a v novém prostředí půdní vestavby. Děti se domluvily, za co kdo bude zodpovídat a co udělat pro to, aby naše zahrada vzkvétala. Vždyť jaro už klepe na dveře!
 Pravidelné schůzky se budou konat vždy první čtvrtek v měsíci. Informace z nich budou zástupci předávány v jednotlivých třídách.Třetí setkání ( 10.5.2016 ) bylo jednáním přímo v terénu.Obešli jsme školní zahradu a předzahrádku a znamenali si, jak jsme pokročili v plnění úkolů.
Nejvíce nás tíží zalévání,nemáme stále přivedenou vodu. Předzahrádka je zbavena jedovatého tisu a plevele ( společná brigáda rodičů a učitelů dne 7.5.) Naše políčko je osázeno,vytvořili jsme bylinkovou spirálu.Těšíme se na sázení josty a angreštů ( máme přislíbeno od p. Rejfkové).
Další setkání se uskuteční v červnu. Erik má za úkol pokračovat v kronice, Petr stále svědomitě zapisuje spotřebu vody.


Druhé setkání ( pouze žáků a " školkáčků" ) se uskutečnilo 5.4.2016. Po kontrole úkolů   nás koordinátorky p.uč. Jindrová a Vávrová informovaly o svém víkendovém školení v Horní Krupé. Motivační video z této akce nás zároveň připravilo na úkoly Dne Země. Byl vypracován plán,jak naložíme s předzahrádkou ( 5. třída ve spolupráci a p.Rejškovou změří ) i se školní zahradou . Vše pečlivě zdokumentujeme a vyhodnotíme při dalším setkání - vždy 1. úterý v měsíci.První setkání Ekotýmu ZŠ a MŠ Dřísy se uskutečnilo dne 8.3.2016 Jednání byli přítomni zástupci tříd, rodičů i OÚ. Společnými silami jsme si vytyčili úkoly ke zkrášlení naší školní zahrady.Vše bylo pečlivě zapsáno nejen na flipchart papír, ale i do kroniky. O atmosféře i stanovení dílčích cílů napoví i fotografie.Comments