Kalendář

CELOROČNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku

2. 9. 2019

Dřísan race

13. 9. 2019

Třídní schůzky

17. 9. 2019 od 17:00

Branný den

26. 9. 2019 (určeno pro 2. – 5. třídu), místo Ústí nad Labem

ŘÍJEN

Začátek kroužků

1. října 2019

Projektový den – plody podzimu

Termín bude upřesněn.

Návštěva OÚ Dřísy, beseda s paní starostkou (určeno pro 4. a 5. třídu)

Termín bude upřesněn.

Projektový den – Halloween (5. třída v MŠ)

31. 10. 2019

Státní svátek

28. 10. 2019 (pondělí)

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2019 (úterý, středa)

Lampionový průvod

Termín bude upřesněn.

LISTOPAD

Konzultační hodiny (hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí)

12. 11. 2019

Projektový den – Dělání je lék (výrobky na vánoční jarmark)

Termín bude upřesněn.

Rozsvícení stromečku + vánoční jarmark

Termín bude upřesněn.

PROSINEC

Čert a Mikuláš ve škole

Termín bude upřesněn.

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Začátek vyučování

6. 1. 2020

LEDEN

Třídní schůzky

21. 1. 2020 od 17:00

Odvoz sběru

29. 1. 2020

Vysvědčení

30. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

ÚNOR

Helpík – místní kolo zdravotnické soutěže

Termín bude upřesněn.

BŘEZEN

Jarní prázdniny

2. 3. – 8. 3. 2020

Den otevřených dveří

24. 3. 2020 (14:00 – 17:00)

Noc s Andersenem

27. 3. 2020

DUBEN

Kulturní pásmo k Velikonocům

Termín bude upřesněn.

Soutěž o nejhezčí kraslici (akce ŠD)

Od 1. 4. do 7. 4. 2020

Zápis do 1. třídy

2. 4. 2020

Náhradní termín zápisu do 1. třídy

7. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. – 13. 4. 2020

Škola v přírodě

14. 4. – 19. 4. 2020

Projektový den – Den Země

Proběhne na ŠVP.

Třídní schůzky

28. 4. 2020

KVĚTEN

Focení tříd

Termín bude upřesněn.

Zápis do MŠ

6. 5. 2020

Náhradní termín zápisu do MŠ

12. 5. 2020

ČERVEN

Den dětí s Armádou ČR

Termín bude upřesněn.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

9. 6. 2020

Sportovní aktivity (atletika, kopaná, vybíjená, švihadla, aj.)

Termíny budou upřesněny.

Školní výlety

Od 18. 6. do 22. 6. 2020 (informace u třídních učitelů)

Sběr papíru a víček

25. 6. 2020

Ukončení školního roku a předání závěrečného vysvědčení

26. 6. 2020

Ředitelské volno

29. – 30. 6. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

Začátek školního roku 2020/2021

1. září  2020

Comments