Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Zápis ze schůzky KRPŠ dne 26.9.2014

přidáno: 11. 10. 2014 8:01, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz
Účastníci - paní Klementová, Bystrá, Andělová, Krejzarová, Tesařová.
Body jednání:
1) úhrada členských příspěvků na rok 2014/2015
- členský příspěvek ve výši 100,-Kč je nutno uhradit do 15.10.2014
- členové, kteří příspěvek neuhradí, budou dle platných stanov z klubu vyřazeni
- příspěvky vybírá paní Klementová – je přítomna ve všední dny ve školce či škole

2) stanovení třídních důvěrníků – výbor KRPŠ
- první třída – paní Košová a Budinová
- druhá třída – paní Krejzarová, Vladyková a Holečková
- třetí třída – pan Mališka
- čtvrtá třída – Paní Klementová, Bystrá a Tesařová
- pátá třída – paní Ruttová
- MŠ – paní Andělová
- z důvodu přestupu dětí do jiných škol byly z výboru vyřazeny paní Vodičková a Plotnárková

3) plán aktivit
- podzimní bazárek – z důvodu již naplánovaných jiných akcí na listopad (pečení cukroví, vánoční jarmark) se konat nebude
- výrobky z korálků, které se budou prodávat na vánočním jarmarku – zajistí paní Bystrá, Budinová a Holečková
- vánoční pečení 22.11.2014 – prosíme o nahlášení účasti spolu s předpokládaným druhem cukroví paní Klementové (abychom předešli většímu množství jednoho druhu a každý si mohl vybrat to svoje oblíbenéJ) nejpozději do konce října. Samozřejmě je opět možné přinést hotové výrobky a to do 22.11.2014 do 10 hodin do školy.
- vánoční jarmark 29.11.2014 (předpokládaný termín, přesný termín bude upřesněn obecním úřadem) - je potřeba dobrovolníků, kteří tuto akci zajistí. Jedná se minimálně o dva lidi do stánku k prodeji výrobků a dva lidi k občerstvení ( párek v rohlíku, pitíčka, atd.). Účast prosím nahlašte také paní Klementové nejpozději do konce října.
- jarní bazárek – navrhujeme tuto akci uspořádat jako víkendovou v prostorách hasičárny a spojit ji s výstavou prací dětí ze ZŠ a MŠ.
Další fungování klubu bude závislé na tom, jestli budeme schopni zajistit akce naplánované do konce roku. I přes nízkou účast na páteční schůzce doufáme, že se všichni na podzimní a zimní akce těšíte a rádi se všech zúčastníte JJJ.
Comments