Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KRPŠ ze dne 6.6.2013

přidáno: 12. 6. 2013 0:38, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz
 
Body jednání: *    hlasování o funkci předsedy na následující rok
  • hlasování o finančním příspěvku pro MŠ  

  • zhodnocení dosavadní činnosti KRPŠ + hospodaření KRPŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor klubu se stává z 12 členů, přítomno bylo 8 členů.   Jeden člen svou nepřítomnost omluvil mailem a k jednotlivým bodům hlasování se vyjádřil písemně ve smyslu  PRO k bodu 1. a PRO k bodu 2.  Jeho mail je přílohou tohoto zápisu a na jeho hlasování byl brán zřetel. V hlasovacích bodech tedy vycházela předsedkyně z počtu 9-ti hlasujících.


bod 1.Do funkce předsedy KRPŠ potvrzena paní Lenka Klementová a to následovně:

PRO – 8x         PROTI  - 0            ZDRŽEL SE – 1
Návrh byl schválen
bod 2.
Mateřská škola požádala o finanční příspěvek 3000,- Kč. Peníze jsou určeny na dárky pro 16 odcházejících předškoláků.
PRO – 9x         PROTI  - 0             ZDRŽEL SE – 0
Návrh byl schválen.                 Peníze budou nejpozději 10.6.2013 převedeny na účet školy.

Hodnocení práce KRPŠ + hospodaření KRPŠ

KRPŠ funguje od října roku 2012. Od této doby jsme se prezentovali na následujících akcích:

Výroba náušnic * podzimní bazárek * vánoční jarmark * velikonoční jarmark *

jarní bazárek * organizace výletu do Divadla Hybernia na muzikál Mary Poppins *


Všechny jmenované akce se nám vydařily, radost jsme měli my i naši „zákazníci“. Velký dík posíláme dětem do školky a do školy za jejich výrobky, paní učitelkám, které dětem pomáhaly, vedení školy za mediální  podporu a poskytnutí zázemí a samozřejmě nakupujícím.

Výdělek celkem  …………………………………………………………….33 600,- Kč.  

Příspěvek škole a školce celkem  …………………………………………. 19 000,- Kč.


Na závěr děkuji všem aktivním členům klubu za jejich vytrvalou pomoc a věnování osobního času pro práci v našem sdružení.    RÁDI UVÍTÁME NOVÉ ČLENY

Zápis zpracovala a za jeho správnost zodpovídá: Lenka Klementová

Dne: 7.6.2013

Comments