Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Zápis ze schůze KRPŠ ze dne 13.9.2013

přidáno: 17. 9. 2013 4:21, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz
 
Přítomno 12 členů KRPŠ

Body jednání

  1. Úhrada členských příspěvků na školní rok 2013/2014 ve výši 100 Kč.


  1. Hlasování o příspěvku 1500Kč na didaktické pomůcky pro školní družinu.

Schváleno jednohlasně.


    

3.   Plánované aktivity do konce roku 2013


    1. PODZIMNÍ BAZÁREK

Prodej ošacení, bot, lyží, vybavení na lyže  a dalšího. Možnost i komisního prodeje.

Předpokládaný termín 19.10. 2013

Tentokrát organizaci zajišťují maminky z Konětop.


    1. PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

                        Cukroví je určeno k prodeji na vánočním jarmarku.

Termín 23.11.2013

Organizace se ujala paní Alena Chlapcová.

           

    1. VÁNOČNÍ JARMARK

                         Termín bude upřesněn OU Dřísy.

    Zajišt´uje paní Romana Tesařová.

    KRPŠ bude prodávat napečené cukroví, výrobky dětí ze ZŠ a MŠ Dřísy,

    výrobky z korálků, párky v rohlíku,….

    Prodej párků v rohlíku zajistí paní Marcela Bolardová a paní  Markéta           

    Poláková.


4.    Hlasování o pořádání drakiády


Hlasováním jednohlasně zamítnuto. Organizace přenechána OU Dřísy.5.   Seznámení s anonymním dopisem, který byl vložen do schránky důvěry 11.9.2013.                                                                         

           Jelikož se dopis zaměřuje na ZŠ Dřísy a nikoliv na KRPŠ,  byl přečten  bez  diskuse.
Zápis zhotoven dne 14.9.2013

Za správnost zodpovídá  Hana Bystrá

Comments