Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

přidáno: 7. 4. 2015 13:33, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 7. 4. 2015 13:35 ]
    Zápis do mateřské školy ve Dřísech pro školní rok 2015/2016 proběhne ve čtvrtek 7.5.2015 od 14.00 do 18.00 hod. v budově mateřské školy
    K zápisu je nutné přinést :
· Rodný list dítěte
· Občanský průkaz rodiče
· „Evidenční list pro dítě v mateřské škole“ (včetně vyjádření lékaře), přihlášku k zápisu a čestné prohlášení

    
Bližší informace a formuláře k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ Dřísy nebo na www stránkách (www.msdrisy.eu) - dokumenty.
    Součástí "Evidenčního listu" je i vyjádření lékaře (součástí žádosti je doklad prokazující, že dítě bylo řádně očkováno, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; pokud bude účastníkem řízení dítě se zdravotním postižením, musí být součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), případně pediatra), ostatní formuláře vyplní rodiče.

                                                                                     Těšíme se na vaši návštěvu.      Děti,učitelky a zaměstnanci ZŠ a MŠ Dřísy.

    V případech většího počtu žadatelů než je kapacita MŠ rozhodne o přijetí ředitelka ZŠ a MŠ Dřísy podle Kritérií Základní školy a Mateřské školy Dřísy pro přijímací řízení do mateřské školy pro školní rok 2015/2016“.
 K zápisu je nutno dostavit se osobně, podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 – do 7.5.2015.
    Pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, ředitelka vyzve účastníka řízení, resp. zákonného zástupce, k odstranění nedostatků a odevzdání do ZŠ a MŠ Dřísy nejpozději do 11.5.2015. Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Comments