Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

přidáno: 12. 3. 2014 11:06, autor: Neznámý uživatel

Zápis do mateřské školy ve Dřísech pro školní rok 2014/2015 proběhne ve čtvrtek 10.4.2014 od 14.00 do 18.00 hod. v budově mateřské školy.

 K zápisu je nutné přinést :

·       Rodný list dítěte

·       Občanský průkaz rodiče

·       „Evidenční list pro dítě v mateřské škole“ (včetně vyjádření lékaře)

 

Bližší informace a formuláře k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ Dřísy nebo na www stránkách (www.msdrisy.eu)  - dokumenty.

Součástí "Evidenčního listu" je i vyjádření lékaře (součástí žádosti je doklad prokazující, že dítě bylo řádně očkováno, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; pokud bude účastníkem řízení dítě se zdravotním postižením, musí být součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), případně pediatra),  ostatní formuláře vyplní rodiče.
                                                                                                                                                 Těšíme se na vaši návštěvu.
                                                                                                                                                  Děti a učitelky MŠ Dřísy.

 

·        V  případech většího počtu žadatelů než je kapacita MŠ rozhodne o přijetí  ředitelka ZŠ a MŠ Dřísy podle“Bodové tabulky kritérií Základní školy a Mateřské školy Dřísy pro přijímací řízení do mateřské školy pro školní rok 2014/2015“.

·        K zápisu je nutno dostavit se osobně, podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro  školní rok 2014/2015 – do  10.4.2014. 

·        Pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, ředitelka vyzve účastníka řízení, resp. zákonného zástupce, k odstranění nedostatků a odevzdání do ZŠ a MŠ Dřísy nejpozději do 11.4.2014. Podle správního řádu může správní řízení usnesením přerušit. O ukončení přerušení řízení vyrozumí správní orgán zákonného zástupce dítěte a provede o tom záznam do spisu.     

Comments