Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Zápis do 1.ročníku ZŠ

přidáno: 31. 3. 2020 1:34, autor: Monika Šulcová   [ aktualizováno 31. 3. 2020 1:35 ]

Ředitelka základní školy vyhlašuje zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021 v termínu od 6. do 17. dubna 2020. Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

Průběh zápisu:

 

1. přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce

Termín:  od pondělí 6. dubna 2020  do  pátku 17. dubna 2020              

Žádosti jsou přijímány:

- elektronicky   vlastnoručně podepsaná a naskenovaná žádost nebo s uznávaným 

                        elektronický podpisem na  reditelka@zsdrisy.cz    

- poštou  na  adresu

 Základní škola a Mateřská škola Dřísy, příspěvková organizace

 Hlavní 89,  277 14 Dřísy

- do datové schránky školy     5zsmc43

 

2. věk dítěte

6 let k 31. 8. 2020

děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

5 let k 31. 8. 2020

pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře

 

3. organizace zápisu:

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Formulář žádosti naleznete níže.

                                                          

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.                                                                                                                  

Škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem.

 

4. vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k povinné školní docházce

 Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy, ve vývěsní skříňce školy, na obecním úřadě ve Dřísech a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce.

  

Rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci do vlastních rukou.                                                                                                                     

 

 

5. kritéria přijetí

 

Ve školním roce 2020/2021 bude 1 třída 1. ročníku, do které bude přijato maximálně 30 žáků.

 

6. odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, zákona 561/2004 Sb., odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení níže.

Tento formulář spolu s doporučujícími posudky zašlete způsoby uvedenými v bodě 1

 

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) přeruší správní řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo posouzení odborného lékaře.

 

 

V případě nejasností volejte na telefonní číslo    702 057 838

 Žádosti o přijetí/odklad povinné školní docházky naleznete zde: https://sites.google.com/a/zsdrisy.cz/hlavni/o-skole

Comments