Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Vzpoura úrazům

přidáno: 3. 2. 2020 6:48, autor: Kateřina Opatová
Vzpoura úrazům je projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který se zaměřuje na prevenci úrazům a nehod. Hendikepovaní pracovníci VZP organizují setkání na školách a přednáší dětem o problematice úrazů, upozorňují na rizika, která mohou v jejich životě nastat a kladou si za cíl naučit děti, jak omezit tato rizika na minimum. Naši školu navštívila ambasadorka Jarmila. Z vlastní zkušenosti nám vyprávěla o svém úrazu a o životě s následným postižením. Cílem projektu je motivovat žáky k zodpovědnému a bezrizikovému chování a ochraně zdraví.

Comments