Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Výzva č. 56 – strohý název pro neobyčejný svět fantazie a čtení

přidáno: 1. 9. 2015 12:42, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 1. 9. 2015 12:45 ]Rádi bychom Vás informovali, že se naší škole podařilo zapojit do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT,konkrétně do programu Výzva 56 a získat grant na pořízení knih do dětské školní knihovny a na další související aktivity!
Od účasti v tomto unikátním plánu si slibujeme mnohé. Výzva č. 56 totiž zahrnuje mimo jiné zvládnutí klíčových vzdělávacích aktivit, jako je organizace čtenářských dílen ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, nákup nových neotřelých, kvalitních a zábavných titulů do
dětské školní knihovny či obohacení výuky literatury.
V rámci těchto čtenářských dílen se během běžné výuky českého jazyka vytváří prostor pro pořádání tzv. dílen čtení a čtenářských lekcí. Klíčovou aktivitou pro žáky je, samozřejmě kromě samotné aktivní četby, také interaktivní podíl na každé čtenářské lekci, na práci s textem a
prohlubování samostatného a kritického uvažování o literárním textu jako celku i o jeho dílčích částech. Výstupem by měla být obecně lepší orientace v informacích, rozvoj fantazie, prohloubení vztahu k literatuře a rozšíření celkového přehledu žáka.
Cílem účasti v programu Výzva č. 56 je zábavnou formou motivovat děti k tomu, aby co nejvíce a co nejraději četly. Čtení by se pro ně mělo stát radostí a oblíbeným požitkem, spojeným s hlubším uvažováním o literatuře, o mateřském jazyce i o světě kolem nás. Mělo by je naučit utvářet si vlastní, nezávislý názor a umět jej vyjádřit a obhájit, i kdyby byl osamocený. Děti budou obohacovány i sdílením svých dojmů z četby a měly by se těšit ze svých nově nabytých poznatků a doufáme, že i díky Výzvě č. 56 se z dětí na naší škole stanou erudovaní a šikovní čtenáři. Ze zakoupených knih budou profitovat i další generace čtenářů na naší škole. Vždyť co jiného je nám tak vlastní a co jiného z nás dělá lidské bytosti, než neobyčejný svět fantazie a snění, který nás může obklopovat právě i díky knihám?    /JS/
Comments