Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Školní akce v listopadu

přidáno: 21. 11. 2013 4:14, autor: Neznámý uživatel

Halloween

        „Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem: Trick or treat. Svátek se slaví většinou v anglických mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, aj.  -  Wikipedie“

      Také v letošním roce se žáci 5. ročníku zapojili do oslav tohoto svátku v naší škole. Oblékli se do strašidelných kostýmů, které jim jejich maminky doma pomáhaly vyrobit. Namaskovaní se přesunuli do herny MŠ a zde již jen čekali, až se naši „školkáčci“ vrátí ze svačinky zpět do herny. Namaskování se jim povedlo, protože někteří malí „školkáčci“ se k nim odmítali přiblížit.

       Každý páťák měl připraven svůj krátký příspěvek k Halloweenu. Pak následovalo odmaskování a společnými silami všichni vydlabali několik strašidelných dýní, které zdobí okna školky.

      Myslím, že pochvalu si zaslouží všichni školkáčci za odvahu a statečnost. Páťákům chci touto  cestou poděkovat za snahu a  ochotu udělat něco pro své malé kamarády z MŠ.         D.CH.

Návštěva OÚ Konětopy

             V minulém týdnu jsme navštívili OÚ Konětopy, kde si na besedu s námi našla čas paní starostka – Alena Šeligová. Vyprávěla nám o historii i současnosti obce Konětopy.

           Ve druhé části naší návštěvy jsme kladli otázky paní starostce. Zajímala nás např. historie místních jezer, která jezera jsou vhodná k rybaření, jak vznikl znak obce, jak dlouho již paní Šeligová vykonává funkci starostky a jak to bylo s vypálením Konětop na konci 2. světové války. Otázek z naší strany bylo daleko víc, ale ani jedna nezůstala nezodpovězená.

          Čas, který byl na besedu domluven, utekl velmi rychle a nikomu se nechtělo z útulné kanceláře OÚ. Věříme, že jsme se neviděli naposledy a těšíme se na příští setkání.     Páťáci

viz video

Comments