Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Sdělení pro rodiče

přidáno: 30. 10. 2012 12:21, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz   [ aktualizováno 1. 11. 2012 14:03 ]
Vážení rodiče,
 chtěla bych vám touto cestou poděkovat za příkladnou spolupráci.
a/ Publikace Pierot
 K dnešnímu dni máme uzavřen prodej těchto publikací, které děti v minulých dnech přinesly domů.
 V daném termínu mi donesly zpět do školy nabízené publikace nebo příslušný obnos za ně. Pokud
 si publikace zakoupily, zapsala jsem do jejich žákovských knížek výši přijaté částky (Jiná sdělení).
b/Pravidla českého pravopisu
 Dnešní den byl posledním, kdy žáci u mne mohli učinit objednávku. Teď jen budeme čekat na
 zásilku s Pravidly.
c/Sběr papíru a plastových víček - celoškolní soutěž, kterou vyhlásili žáci 5. ročníku.
 Kam se sběrem: ZŠ Dřísy, OÚ Dřísy
 Termín: do 15. Ledna 2013.
 Průběžný stav mohu zjistit: nástěnka v ZŠ Dřísy – hlavní vchod (šatny).
 Kontaktní osoby: žákyně V. třídy: Černá T., Chlapcová V., Klementová R. a Kristliková T.
 třídní V. třídy: Chalupová D.
 (U nás můžete nahlásit donesené množství starého papíru. Víčka si převezmeme
  a zvážíme.
 Pokud sběr odnesete na OÚ Dřísy, předejte nám, prosím, lísteček
 se jménem konkrétního žáčka a s uvedeným množstvím sběru.)
 Vyhodnocena bude: a/ třída, která nasbírá nejvíce starého papíru, nejvíce plastových víček,
b/ v každé třídě bude ohodnocen nejlepší „sběrač“.
 Soutěžíme o ceny, vyhodnocení proběhne po 15. 1. 2013 – bude upřesněno, těšíme se…..  
D. Chalupová
d) Účast  na jednotlivých kroužcích k 30.10.2012 -prosíme uhraďte co nejdříve,děkujeme

Jméno

Aj  -konverzace

Tvořivé ručičky

Taneční

Út / Čt

Šachy

Dramatický

Pohybový

Přírodovědný

Bártová

x

 

x

 

 

 

 

Hluchý

x

 

 

x

 

 

x

Kindová

 

 

X

 

x

x

 

Kopejsková

 

 

 

 

 

 

 

Kozelská

 

X

 

 

 

 

 

Krejza

 

X

 

 

 

 

 

Mališka

X

x

 

 

 

 

x

Mederos

x

 

 

X

 

 

X

Soukup

 

x

 

 

 

 

 

Šorm

X

 

 

X

 

 

 

 

5

4

2

3

1

1

3

Bystrá

 

 

 

 

X

X

 

Hlavničková

 

 

 

 

 

 

 

Holeček

 

 

 

 

 

x

 

Klement

X

X

 

 

 

 

 

Landsinger

X

X

 

 

 

 

x

Nováková

 

 

X

 

X

X

X

Tesařová

X

X

 

 

 

 

 

Tintěra Š.

 

X

 

 

 

 

 

Zejman

 

X

 

 

 

X

 

 

3

5

1

0

2

4

2

Košová

 

 

 

 

 

x

 

Lásková

 

 

x

x

 

 

 

Rauš

 

 

 

 

 

 

 

Rejšek

 

x

 

 

 

 

 

Ruttová A.

 

 

X

 

 

 

X

Ruttová M.

 

 

x

 

 

 

x

Šarže

 

 

 

 

 

 

 

Tintěra A.

 

 

X

 

 

 

 

Zemanová

X

 

x

 

 

 

 

Jurisová

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

5

1

0

1

2

Bolard

 

 

 

 

 

x

 

Budinová

 

 

 

 

x

 

x

Hyka

 

 

 

 

 

 

x

Plotnárková

 

 

x

 

 

 

 

Polák

 

 

 

 

 

x

 

Řehák

 

x

 

X

 

x

x

Šindelková

 

 

x

 

 

 

 

Zelenková

 

 

 

 

 

X

X

 

0

1

2

1

1

4

4

Čaban

 

 

 

 

 

X

 

Černá

 

 

X

 

 

 

 

Dolník

 

 

x

X

 

x

X

Hejný

 

 

 

 

 

 

 

Hlavnička

x

 

 

 

 

 

 

Čhlapcová

 

 

 

 

x

 

X

Kinda

 

 

 

x

x

x

x

Kozelský

 

X

 

 

 

 

           x

Klementová

x

X

 

 

 

 

 

Kristlíková

 

X

 

 

 

 

 

Jiruška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Celkem

11

14

13

7

6

13

15

               

 Stav k 30.10.2012 = odevzdané Závazné přihlášky.

 Mateřská škola

Pondělí – anglická konverzace: Bartoš, Černá, Fabián, Holeček, Landová, Klement, Kostková, Krejzar,

                                                        Simon, Staňková, Vladyka, Rejšek Jakub.

   12x (konečný počet)

 Úterý/čtvrtek – taneční: J. Rejšek, N. Bolardová, C. Staňková, P. Holeček, M. Kostková, A. Tintěrová,

                                             Ch. Hroníková, N. Hroníková, A. Hluchá, L. Janečková, A. Krumphanzlová,

                                             F. Budina, A. Rejšek.

13x (konečný počet)

 Středa – dramatický. F. Sladkovský, C. Staňková

2x

Comments