Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

přidáno: 12. 5. 2016 22:01, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz

V souladu s § 34 odst. 3 a  § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dřísy, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole , jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, ve školním roce 2016/ 2017

 

Seznam uchazečů

 

Registrační číslo přidělené uchazeči

Výsledek přijímacího řízení

1601

přijat/a

1606

přijat/a

1620

přijat/a

1611

přijat/a

1604

přijat/a

1625

přijat/a

1603

přijat/a

1608

přijat/a

1616

přijat/a

1613

přijat/a

1623

přijat/a

1626

přijat/a

1610

přijat/a

1614

přijat/a

1612

přijat/a

 

 

 

Datum zveřejnění

13. 5. 2016

Ċ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
12. 5. 2016 22:09
Comments