Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

přidáno: 29. 5. 2015 0:43, autor: Neznámý uživatel

V souladu s § 34 odst. 3 a  § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dřísy, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole , jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, ve školním roce 2015/ 2016

 

Seznam uchazečů

 

Registrační číslo přidělené uchazeči

Výsledek přijímacího řízení

1503

přijat/a

1504

přijat/a

1505

přijat/a

1510

přijat/a

1513

přijat/a

1515

přijat/a

1516

přijat/a

1518

přijat/a

1519

přijat/a

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění

29. 5. 2015

                                                                          

                                                                            

Comments