Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Přednáška o velikonočních zvycích v Polabí

přidáno: 26. 3. 2013 12:12, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz   [ aktualizováno 26. 3. 2013 15:17 ]

     Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody (původní pohanské svátky). Pro křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). V souvislosti s těmito svátky je třeba zmínit i židovský svátek Pesach, který se slaví na počest vysvobození Židů z egyptského zajetí.

     Když jsme se ptali našich žáků, co vše si spojují s Velikonocemi, odpovědi byly téměř vždy stejné: řehtání, koledování a …..nemusíme chodit do školy, protože jsou prázdniny.

      Obrátila jsem se na paní Mgr. N. Černou z Regionálního muzea  Mělník a požádala jsem ji o přednášku na téma: Velikonoce. Souhlasila s návštěvou, upřesnily jsme termín a v pondělí 25. 3. 2013 přednášela pro žáky ZŠ a pro MŠ.

       Děti se dozvěděly řadu zajímavostí, nejvíce je však zaujaly názvy jednotlivých dnů ve velikonočním týdnu. Zde je malá rekapitulace:

 

Pašijový týden aneb názvy dnů ve velikonočním týdnu

Každý den ve velikonočním/pašijovém (pašije – vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista) týdnu má svůj název.

Květná neděle – poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou a trvá 40 dní). Dle Bible přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil Pesach (odchod Izraelitů z Egypta). Název neděle je odvozen od květů (mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely.

Modré (žluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí.

Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty.

Škaredá středa (Sazometná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok.

Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že odlétají do Říma. Znovu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Název tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho.

Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem.

Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst.

Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora Blaník a prý je možné spatřit blanické rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat.

Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) –podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule.

Velikonoční pondělí – tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním zajíčkem

 

 

Velikonoční zvyky a tradice

Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří:

Pletení pomlázky a koledování

Barvení a zdobení vajíček

Velikonoční beránek

Velikonoční zajíček

 Viz video                                                                                                                    D.CH.

Comments