Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Prázdniny, na shledanou.......

přidáno: 29. 8. 2016 2:31, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 30. 8. 2016 5:14 ]
Vážení rodiče,

letní prázdniny se chýlí k závěru  a Vašim dětem i pedagogům začnou opět školní povinnosti.  Doufám, že díky vzájemné důvěře a porozumění je společně opět zvládneme.

První informace a úkoly k 1. 9. 2016 :

·         Rozdané tiskopisy a formulář ( žáci obdrží od třídních učitelů) vyplňte a zašlete obratem zpět do školy ( 2. 9. 2016):

1. Přihlášku na obědy (pokud Vaše dítě bude chodit na obědy do školní jídelny v naší ZŠ).

2. Přihlášku do družiny (z důvodu omezené kapacity ŠD mají přednost žáci 1. – 3. třídy a žáci

    dojíždějící z okolních vesnic).

3. Potvrzení o zdravotním stavu dítěte na hodiny TV (potvrzuje zákon.  zástupce dítěte).

 

·         Třídní schůzky ve školním roce 2016/2017:

22. 9. 2016 od 17:00 hod. – společné zahájení pro všechny ročníky (ve školní jídelně),

                                               - po společném zahájení se rozejdeme po jednotlivých ročnících do tříd.

24. 11. 2016 od 15:00 – do 17:00hod. – konzultace

26.   1. 2017 od 17:00 hod.

20.   4. 2017 od 17:00 hod. – společné zahájení pro všechny ročníky (ve školní jídelně),

                                                 - po společném zahájení se rozejdeme po jednotlivých ročnících do tříd.

 

·         Organizace školního roku 2016/2017:

Podzimní prázdniny -       středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny    -       pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017

                                              (Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.)

               Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Pololetní prázdniny –        pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny  -               pondělí  13. února – neděle 19. února 2017

Velikonoční prázdniny –  čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny -              sobota 1. července 2017 – pátek 1. září 2017

               Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

·         První dny ve škole

 Pátek 2. 9. 2016: třídnické hodiny;         1. třída se učí 3 vyučovací hodiny

                                                               2. – 5. třída se učí 4 vyučovací hodiny

                                 Sešity, dle rozpisu na školních stránkách, žáci  přinesou do školy.

                                 Učebnice žáci dostanou během třídnických hodin.

                                 Školáci přinesou domů nové žákovské knížky. Doplňte, prosím, kontaktní údaje.

                                 Pracovní doba školní družiny: od 7:30 do 16:00 hod.

                                 Školní jídelna je otevřena pro malé strávníky.                                               

Pondělí 5. 9. 2016: celá škola + předškoláci z MŠ odjíždí do Prahy na výukový program:

                                  „Besip – V pohodě do školy“.

                                  Program je bezplatný, žáci hradí pouze dopravu =  55,-Kč/žák.                                  

Úterý 6. 9. 2016: jednotlivé ročníky se učí podle svých rozvrhů. 

        Při první hodině výtvarné výchovy žáci obdrží od vyučující Vv seznam pomůcek, které je třeba zajistit pro následující hodiny Vv.

 

·         Ostatní

     Zájmové kroužky začínají svou činnost od 3. října 2016. Během září budete seznámeni s letošní nabídkou.

      I v tomto školním roce nadále sbíráme starý papír a plastová víčka. Odvoz sběru bude:

a/ 29. září 2016

b/   1. února 2017

c/ 28. června 2017

      V lednu 2017 (od 7. 1. 201 do 13. 1. 2017) se opět uskuteční zimní ozdravný pobyt s lyžováním v Janově nad Nisou (Severák). Napište, prosím, do konce týdne do ŽK, zda máte zájem o tuto akci pro Vaše dítě. Bližší informace Vám budou sděleny na třídní schůzce, která se uskuteční 22. 9. 2016.

           Pokud chcete vědět, co se ve škole děje, sledujte naše školní stránky: www.zsdrisy.cz.

 

                                    Těšíme se na spolupráci, za celý kolektiv ZŠ a MŠ Dřísy: Mgr. Ivana Vávrová, ředitelka školy

 

Comments