Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

KRPŠ

přidáno: 8. 9. 2013 8:26, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz   [ aktualizováno 8. 9. 2013 10:29 ]

Vážení rodiče a přátelé školy,

 ráda bych vás velice stručně seznámila s občanským sdružením, které bylo v listopadu 2012 zaregistrováno u MVČR. Název je „ Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dřísy „ - zkratka KRPŠ.

 Klub je nezisková, nepolitická organizace.

Členem se může stát každý občan starší 18-ti let a zaplatí členský příspěvek ve výši 100,- na celý školní rok. Členství je dobrovolné.

 Jedná se o sdružení, které si vzalo za svůj hlavní cíl pomáhat dřísské škole a školce. Především finančně a materiálně. Ale také chce být nápomocno při organizování školních akcí ať už zaměřených na zábavu dětí nebo například zvelebení školy či školní zahrádky.  Například formou brigády. Nejlépe ve spolupráci rodiče i děti.

 

Principem Klubu je, aby nás na to bylo co nejvíc J.  Proto přivítáme každého nadšence, který rád pomůže finančně, materiálně nebo prostě přidá ruku k dílu. Každý člen Klubu má právo mluvit do chodu Klubu, do spolupráce mezi školou a rodiči a aktivně se zapojit.

 Základní kapitál Klubu tvoří členské příspěvky. Další finanční prostředky Klub získává pořádáním různých akcí.

 V loňském roce to byly např:

 VYRÁBĚNÍ  ŠPERKŮ Z KORÁLKŮ

PODZIMNÍ  BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

VÁNOČNÍ JARMARK ve spolupráci se ZŠ a MŠ

ORGANIZACE VÝLETU NA MUZIKÁL „MARRY POPINS“ V PRAZE

JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB

VELIKONOČNÍ JARMARK

 

 Výtěžek ze všech akcí je pravidelně zveřejňován a následně spravován na účtu KRPŠ.

 

 

Ve školním roce 2012/2013 jsme škole a školce předali finanční prostředky v celkové  výši 19. 000,- Kč.

Byly za ně pořízeny didaktické pomůcky, hračky do MŠ, audiotechnika do ŠD, školní trička na kulturní vystoupení, dále z nich byla financována doprava na přebory v roppeskipingu ( skákání přes švihadlo ), doprava a vstupné na výletě v rámci zimní škole v přírodě aj.

 

 Za KRPŠ se na nové členy těší

 Lenka Klementová – předsedkyně

Tel: 720 227 790 , mail: lenkaklement@seznam.cz

 

V Dřísech, 7.9.2013

Comments