Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

KRPŠ – schůze dne 18.3.2014

přidáno: 23. 3. 2014 9:27, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz
Přítomny:  Paní Andělová, Košová, Nováková, Krejzarová, Zelenková, Frajová, Chlapcová, Tesařová, Bystrá, Vladyková, Klementová.
Body jednání:

 1. hlasování o příspěvku  2000,- Kč pro MŠ na školku v přírodě      

PRO = všechny přítomné  členky .  Čtyři členové souhlasili mailem ( pan Mališka, paní Budinová, Ruttová,  Holečková )  Celkem souhlasilo 15 členů.                                                                                                              PROTI = 0
SCHVÁLENO.

 2. Velikonoční  jarmark  19.4.2014 OD 14: 00 – organizace

Sraz všech pomocníků v  12:30 před OÚ Dřísy
Prodej:                                                                                                                                                                        * výrobků  dětí z MŠ a ZŠ + náušnic  +  muffin   -  paní Andělová  , paní Vladyková                                                                                                                                            - náušnice vyrobí paní Nováková, Krejzarová, Bystrá ( materiál pořídí Klementová )             

* párků v rohlíku – komplet si vzal na starost pan Mališka , s tím, že párky dodá paní Bolardová  

* perníčků zdobených dětmi z MŠ – perníčky upeče paní Andělová a Klementová          

* muffiny – upeče paní Tesařová

*zajištění „Tajuplné stezky“  při výstupu na Cecemín

 - kartičky s křížovkou - paní Zelenková   / obrázky zvířat – tisk paní Frajová / rozvěšení  úkolů na stezce – paní  Tesařová a Klementová

 3. žádost ředitelky ZŠ a MŠ  o příspěvek  20 000,- Kč na interaktivní tabuli ve výši cca 40 000,- KčPředběžně  vyjádřen  jednohlasný souhlas.    OÚ přispěje zatím neurčenou částkou  – nabídka starostky obce.   ZŠ pokryje zbylé náklady. 

 4. Loučení s prázdninami 31.8.2014  – organizace  

Korálkování – realizují paní Chlapcová, Nováková, Krejzarová                                                                         Materiál zajistí paní Chlapcová a Klementová.
5. diskuse na téma realizační týmy akcí KRPŠ od září 2014

Na návrh předsedkyně proběhla diskuse o rozložení organizačních záležitostí na konkrétní časové úseky a na menší realizační týmy.  Došlo ke shodě, že se na půlroční  období ( září – leden /  únor – červen ) stanoví menší realizační tým, který převezme na akce v příslušném období zodpovědnost za jejich konání a za informovanost mezi ostatní členy. Ti budou samozřejmě připraveni pomoci, dle požadavků a potřeb organizátorů.    

V září 2014 bude za účelem dojednání první realizační skupiny svolána schůzka. Projedná se zde současně plán  akcí na školní rok 2014 – 2015.

 Děkuji všem členkám, které si našly čas a zúčastnily se schůze. Za aktivní přístup děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojí a přiloží svou ruku k dílu J.

 Zápis vyhotoven dne 22.3.2013

Za správnost zodpovídá:  Lenka Klementová

 

 

 

Comments