Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Jednání výboru KRPŠ

přidáno: 24. 12. 2012 4:34, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz
Zápis z jednání výboru KRPŠ ze dne 6.12.2012
Jednání probíhalo prostřednictvím mailů a zúčastnili se ho všichni členové výboru klubu.
BOD 1 – schválení finančního příspěvku pro ZŠ i MŠ – viz. níže
Návrh vedení KRPŠ, aby byl škole a školce předán finanční obnos v celkové částce 13 000,- Kč a to s následujícím rozdělením:
ZŠ = 5000,- Kč
Za účelem pořízení školních reprezentačních triček , které budou sloužit jako školní „ uniforma „ při různých soutěžích mezi školami ( sportovních i vzdělávacích ) a za účelem úhrady vstupného při výletě do Albrechtic v rámci ozdravného pobytu v Josefově Dole.
ŠD = 3000,- Kč
Za účelem pořízení nových hraček a pomůcek sloužících dětem navštěvující školní družinu.
MŠ = 5000,- Kč
Za účelem pořízení hraček, didaktických pomůcek a stejně jako ve škole k úhradě vstupného při výletě do Albrechtic.
Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
NÁVRH BYL SCHVÁLEN.
BOD 2 – oznámení bankovního spojení KRPŠ
Číslo účtu : 256 273 168 / 0300 vedený u Poštovní spořitelny
BOD 3 – hospodaření KRPŠ k datu 6.12.2012
K datu 6.12.2012 hospodaříme s částkou 25 690- Kč. Dne 7.12.2012 na náš účet bude vloženo 24 190,- Kč a v pokladně KRPŠ zůstane hotovost 1 500,-Kč. Dne 7.12.2012 bude schválený finanční obnos 13 000,- Kč převeden na účet ZŠ a MŠ Dřísy.
Zápis pořízen dne 10.12.2012.
Za správnost zodpovídá Klementová Lenka.
Comments