Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Informace pro žáky a zákonné zástupce

přidáno: 20. 5. 2020 23:56, autor: Monika Šulcová   [ aktualizováno 21. 5. 2020 2:01 ]

Žáci, kteří se přihlásili ke školní výuce se v pondělí 25.5. v 7.30 hodin shromáždí na školní zahradě  do vyznačených  sektorů. Kde vyčkají příchodu svého třídního učitele.

 Všichni žáci budou mít nasazenou roušku a budou udržovat 2 metrové rozestupy. Zároveň se prokáží další rouškou, umístěnou v uzavíratelném sáčku a zákonnými zástupci vyplněným a podepsaným čestným prohlášením. Bez roušek a čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy školy.

Třídní učitel žákům změří tělesnou teplotu a odvede žáky do budovy školy. U vstupu proběhne desinfekce rukou. Žáci si v šatně odloží svrchní oděv do vlastní igelitové tašky, kterou pověsí na svým jménem označený háček a přezují se. Společně s třídním učitelem odcházejí do třídy, kde si znovu vydezinfikují ruce a posadí se do lavic. Bude dodržováno pravidlo 1 lavice = 1 žák.

Pokud pedagog shledá u žáka příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat  příznakům COVID-19 (kašel, zvýšená tělesná teplota, ztráta chuti či čichu, apod.), bude žákovi zamezen přístup do budovy školy. Pokud se příznaky objeví během dne, bude žák umístěn v samostatné místnosti a jeho zákonní zástupci budou neprodleně informováni o nutnosti své dítě okamžitě vyzvednout. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.

Pohyb po škole. Režim jednotlivých tříd bude organizován tak, aby se minimalizovala možnost setkávání jednotlivých skupin. S účinností od 26.5. se budou žáci scházet na veřejném dětském hřišti naproti budovy školy následovně:

5.ročník               7.00 – 7.10 hodin            ukončení vyučování 11.00 hodin

2.ročník               7.10. – 7.20 hodin           ukončení vyučování 11.10 hodin

1.ročník               7.40 – 7.50 hodin            ukončení vyučování v 11.20 hodin

Žáci prvního ročníku ukončí výuku s třídní učitelkou v 11.20 hodin, následně si je přebere vychovatelka školní družiny. Na oběd odcházejí ve 12.30 hodin. Ti, kteří nechtějí družinu odchází v 11.20 z budovy školy. Pokud se prvňáci přihlásili k odběru stravování, ale nebudou docházet do školní družiny, odnesou si oběd domů ve vlastních nádobách.

4.ročník               8.00 – 8.10 hodin            ukončení vyučování ve 12.00 hodin

3.ročník               8.10 – 8.20 hodin            ukončení vyučování ve 12.10 hodin

Na dětském hřišti si žáky přebere třídní učitel. Další postup je shodný s výše popsaným.

Bezprostředně po ukončení výuky odcházejí žáci domů. Odpolední zájmová činnost (kroužky) není organizována. Žáci, kteří se přihlásili ke školnímu stravování, odcházejí s třídním učitelem po ukončení výuky do školní jídelny a poté domů nebo do školní družiny. Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák vydezinfikuje nebo umyje ruce.

Školní družina využívá samostatnou místnost školní družiny ve třetím patře školy. Pokud počasí dovolí, budou trávit čas venku.

Vyzvedávání dětí. Žádáme zákonné zástupce, aby se před budovou školy neshromažďovali a nedožadovali se vstupu do budovy. Nebude jim v žádném případě umožněn

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované porušování může být důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokud bude absence žáka delší než tři dny, žádá škola informaci o důvodech nepřítomnosti, případně o tom, zda bude žák do skupiny nadále docházet.

 

V případě dotazů volejte: 702 057 838, ředitelna.

 

Rozvrhy tříd platné od 25.5.2020 do 30.6.2020

Ċ
Monika Šulcová,
21. 5. 2020 2:01
Comments