Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Důležité informace k placení obědů a školného za družinu

přidáno: 19. 12. 2019 2:51, autor: Kateřina Opatová

PŘI KAŽDÉ PLATBĚ VŽDY DO POZNÁMKY UVÁDĚJTE ÚČEL PLATBY A JMÉNO ŽÁKA! Bez těchto informací není možné platby správně přiřadit.

Vážení rodiče,
v současné době z technických důvodů měníme způsob úhrady obědů. Částka za obědy bude splatná vždy do konce měsíce předcházejícího (tzn. do konce prosince na leden). Částku je možné uhradit převodem na účet č. 289105435/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno strávníka.

Vzhledem k tomu, že na stravném byly zjištěny velké nedoplatky, nebylo prosincové školné odečteno z Vaší platby. Zároveň budeme nově účtovat školné za družinu na pololetí školního roku. Proto za 1. pololetí šk. roku 2019/2020 prosíme o úhradu částky 200,- do konce prosince a za 2. pololetí školního roku 2019/2020 prosím uhraďte částku 500,- do konce měsíce ledna 2020. Obě částky zašlete na účet: 123706214/0300, do zprávy pro příjemce uveďte družina + jméno dítěte.

Děkujeme za pochopení a součinnost.
Comments