Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Dopravní výchova - zážitková pedagogika

přidáno: 25. 2. 2015 11:45, autor: ivana.vavrova2@zsdrisy.cz   [ aktualizováno 25. 2. 2015 19:58 ]
...něco málo o projektu,který se uskutečnil 25.2. na naší škole 

" Účelem projektu je aktualizace a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplného chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele základních škol ve Středočeském kraji. Projekt vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů žáků. Hlavním programem projektu je zážitkové vyučování. "

 Pod vedením PaeDr. Lenky Frajerové,expertky v oblasti vzdělávání dopravní výchovy, jsme si učivo z dopravní výchovy prožili, užili , ba se ho i naučili. Viz videoklip  IV

Video YouTube


Comments