Aktuality‎ > ‎

Aktuality ZŠVolné pracovní pozice

přidáno: 7. 4. 2020 4:50, autor: Monika Šulcová

Od školního roku 2020/2021hledáme kvalifikovanou kolegyni/kolegu na pozici učitele 1.stupně ZŠ a učitele/učitelky MŠ na plný úvazek. Pro více info volejte:   702 057 838

Zápis do 1.ročníku ZŠ

přidáno: 31. 3. 2020 1:34, autor: Monika Šulcová   [ aktualizováno 31. 3. 2020 1:35 ]

Ředitelka základní školy vyhlašuje zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021 v termínu od 6. do 17. dubna 2020. Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

Průběh zápisu:

 

1. přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce

Termín:  od pondělí 6. dubna 2020  do  pátku 17. dubna 2020              

Žádosti jsou přijímány:

- elektronicky   vlastnoručně podepsaná a naskenovaná žádost nebo s uznávaným 

                        elektronický podpisem na  reditelka@zsdrisy.cz    

- poštou  na  adresu

 Základní škola a Mateřská škola Dřísy, příspěvková organizace

 Hlavní 89,  277 14 Dřísy

- do datové schránky školy     5zsmc43

 

2. věk dítěte

6 let k 31. 8. 2020

děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

5 let k 31. 8. 2020

pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře

 

3. organizace zápisu:

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Formulář žádosti naleznete níže.

                                                          

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.                                                                                                                  

Škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem.

 

4. vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k povinné školní docházce

 Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy, ve vývěsní skříňce školy, na obecním úřadě ve Dřísech a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce.

  

Rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci do vlastních rukou.                                                                                                                     

 

 

5. kritéria přijetí

 

Ve školním roce 2020/2021 bude 1 třída 1. ročníku, do které bude přijato maximálně 30 žáků.

 

6. odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, zákona 561/2004 Sb., odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení níže.

Tento formulář spolu s doporučujícími posudky zašlete způsoby uvedenými v bodě 1

 

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) přeruší správní řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo posouzení odborného lékaře.

 

 

V případě nejasností volejte na telefonní číslo    702 057 838

 Žádosti o přijetí/odklad povinné školní docházky naleznete zde: https://sites.google.com/a/zsdrisy.cz/hlavni/o-skole

Důležité upozornění

přidáno: 30. 3. 2020 23:06, autor: Monika Šulcová

Oznamujeme, že k dnešnímu dni se u žádného zaměstnance nepotvrdila nákaza koronavirem, ani nebyla nikomu ze zaměstnanců Hygienickou stanicí Středočeského kraje nařízena karanténa. 

NPI ČR - informace pro rodiče ohledně coronaviru

přidáno: 16. 3. 2020 12:42, autor: Kateřina Opatová   [ aktualizováno 18. 3. 2020 11:34 ]
Přesun zápisu do ZŠ

přidáno: 16. 3. 2020 3:48, autor: Monika Šulcová

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření základních škol se zápis do 1.ročníku ZŠ dne 2.4. a 7.4.2020 neuskuteční. Předpokládaný nový termín zápisu je 27.4. - 30.4.2020 nebo dle aktuální situace. 

Uzavření MŠ

přidáno: 13. 3. 2020 1:49, autor: Kateřina Opatová


ORGANIZACE VÝUKY V TÝDNU 16.-20. 3.

přidáno: 12. 3. 2020 2:20, autor: Kateřina Opatová

Milí rodiče,

vzhledem k uzavření škol bude výuka na naší škole probíhat formou domácí výuky. Prosíme všechny rodiče a děti o maximální spolupráci.

Úkoly do konce tohoto týdne byly zadány prostřednictvím třídních učitelů. Učivo na další týden bude zadáno v pátek 13. 3. a bude rozděleno na jednotlivé dny. Výuka bude probíhat formou samostudia s podporou učitele prostřednictvím videí, pracovních listů, výukových materiálů a dalších. Pro zpětnou vazbu nebo vysvětlení látky budeme využívat aplikaci Whatsapp. Učitelé budou žákům i rodičům k dispozici denně od 9:00 do 11:00.

Výukové materiály budou posílány na e-mailové adresy rodičů. V případě, že nemáte možnost materiály vytisknout, je možné materiály vyzvednout v budově školy v pondělí 16. 3. v čase 9-12h. Každý týden bude zadán z každého předmětu jeden test ověřování znalostí, který je nutné doručit do školy (v tištěné podobě, naskenovaný/vyfocený odeslat na e-mail vyučujících daných předmětů). Tento test bude opraven a oznámkován. Na jeho základě budou zaslány další materiály k procvičení problematických jevů. Další ověřování znalostí je plně v kompetenci vyučujících a může být upraveno dle aktuální potřeby a situace.

Děkujeme za Vaši spolupráci. Pevně věříme, že společně tuto mimořádnou a nelehkou situaci zvládneme!

Domácí procvičování

přidáno: 11. 3. 2020 13:18, autor: Kateřina Opatová   [ aktualizováno 11. 3. 2020 13:21 ]

Milí rodiče, 
na plošné uzavření škol začala reagovat řada nakladatelství, firem a dalších společností. Žákům je na mnoha webových portálech umožněn zdarma přístup k výukovým materiálům. Doporučujeme využít některých portálů k domácímu procvičování.

  1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
  2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
  3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
  4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
  5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
  6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
  7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
  8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!


  Ošetřovné pro děti do 10 let

  přidáno: 11. 3. 2020 1:28, autor: Kateřina Opatová


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  přidáno: 10. 3. 2020 4:03, autor: Monika Šulcová   [ aktualizováno 10. 3. 2020 4:08 ]

  Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dojde od středy 11. března 2020 k plošnému uzavření všech základních, středních škol a vysokých škol s výjimkou škol mateřských. Toto nařízení se týká také naší školy, která bude uzavřena do odvolání. Sledujte prosím školní webové stránky, kde naleznete aktuální informace.

  1-10 of 874