Aktuality‎ > ‎Aktuality jídelna‎ > ‎

Výše stravného v MŠ a ZŠ Dřísy od 1.4.2017

přidáno: 29. 8. 2012 12:12, autor: Ivana Vávrová   [ aktualizováno 9. 3. 2017 2:24 ]
Postup při odhlašování obědů:
MŠ : Obědy je nutné odhlásit předchozí den do 14:00 hod,
        odpolední svačinky v daný den do 8:00 hod.
        V případě neodhlášení je strava účtována.
ZŠ: Obědy je nutné odhlásit předchozí den do 14:00 hod
      V případě neodhlášení je strava účtována.
Způsob odhlašování:
Osobně v ZŠ, MŠ nebo telefonicky na tel. 727 837 798
                                                          tel. 326 971 119
Platba stravné:
Stravné je nutné zaplatit vždy do 25. dne předchozího měsíce a to na účet
BÚ 123706214/0300  nebo hotově v kanceláři školy. Při platbě převodem
je nutné uvádět správné variabilní znaky a účel platby.

MŠ (3-6 let)    MŠ 7 let
přesnídávka7 Kč 7 Kč
oběd18 Kč 21Kč
svačina6 Kč 6 Kč
na nápoje3 Kč 3 Kč
celkem bez snídaně a s nápoji34 Kč 37 Kč

ZŠ (žáci 1.-5. třída)
děti dosahující věku 11 let
od 1.9.2016 do 31.8.2017
oběd 26 Kč 27 Kč
cena obědů pro děti dosahující věku 7 a 11 let jsou stanoveny
 dle vyhlášky o školním stravování č. 107/ 2005 Sb.

Cizí strávníci - oběd do vlastní nádoby
normativ potraviny 28 Kč
provozní náklady 19 Kč
mzdy 15 Kč
plná cena celkem 62 Kč
Comments